– Man tar inte ansvar för de skattemedel som behövs extra mycket nu under pandemin, säger organisationens policyansvariga Heidi Lampinen.

EU:s finansministrar har presenterat den senaste uppdateringen av unionens svarta lista över skatteparadis.

Två ”icke samarbetsvilliga jurisdiktioner” läggs till: Anguilla och Barbados.

Samtidigt stryks Oman och Caymanöarna från listan. 

Obegripligt, menar hjälporganisationen Oxfam Sverige, som kallar det brittiska territoriet Caymanöarna ett av världens värsta skatteparadis. 

– Att Caymanöarna nu utgick från listan är faktiskt absurt. Det är ett notoriskt skatteparadis och ett tecken på att EU:s process inte fungerar, säger organisationens policyansvariga Heidi Lampinen.

– Den här listan innehåller inte heller länder inom EU. Där finns Cypern, Malta och Nederländerna som enligt kriterierna borde inkluderas.

Världens skatteparadis

I den senaste versionen av EU:s svarta lista finns följande länder och territorier med: 

Amerikanska Jungfruöarna
Amerikanska Samoa
Anguilla
Barbados
Fiji
Guam
Palau
Panama
Samoa
Seychellerna
Trinidad
Tobago
 Vanuatu

Källa: Europeiska unionens råd

EU bedömer länder och territorier utifrån tre kriterier: skattetransparens, god förvaltning och att skatten betalas i det land där omsättningen sker. 

Totalt innehåller EU-listan nu tolv skatteparadis. 

Oxfam Sverige vill se striktare reglering, vilket skulle resultera i en längre lista. 

– Alla länder som inte har bolagsskatt och där finansiella investeringar har väldigt liten koppling till den faktiska ekonomiska aktiviteten i landet borde svartlistas, säger Heidi Lampinen.

Varför är inte EU tuffare? 
– På grund av att flera av de länder som arbetar med osund skattekonkurrens också är medlemsstater och blockerar många av de processer som pågår i EU. Faktum är att också Sverige gjort gemensam sak med dessa länder, bland annat i frågan om så kallad offentlig land för land-rapportering. Varför man gör det har regeringen inte svarat på. 

Hur EU:s svarta lista utformas är inte bara en fråga om principer. Det får också ekonomiska konsekvenser för unionens medborgare.

Oxfam har granskat utbetalningarna av statligt coronastöd i Danmark, som i maj blev första EU-land att lagstifta mot subventioner till företag med kopplingar till skatteparadis. 

Danmark utgick då från just EU:s svarta lista. 

Men enligt Oxfam gick 89 miljoner euro till företag med kopplingar till länder som borde klassas som skatteparadis men inte fångas in av unionens smala kriterier.

– Det underlättar för företag att kringgå regleringarna och inte bidra till den gemensamma välfärden. Det kan EU:s medborgare knappast gilla, säger Heidi Lampinen.

EU:s svarta lista

EU:s finansministrar ansvarar för unionens lista över ”icke samarbetsvilliga skattejurisdiktioner”. 

EU-medel får inte kanaliseras genom länderna och territorierna på listan.

Listan publicerades första gången 2017 och uppdateras sedan 2020 två gånger varje år. 

Källa: Europeiska unionens råd