De flesta associerar nog skatteparadis till exotiska önationer där rika och mäktiga placerar sina tillgångar för att slippa bidra till den gemensamma välfärden.

Spektakulära läckor som Panama- och Paradisdokumenten gav en unik inblick i denna ljusskygga värld och avslöjade de avancerade upplägg som folkvalda och despoter, idrottshjältar och Hollywoodstjärnor, använt för att undgå beskattning.

De 7 största skandalerna i Panamadokumenten och varför de är viktiga

Global

Men skatteparadisen är inte bara en fråga om offentliga finanser utan också om ekologisk hållbarhet.

– Miljöaspekten är ytterligare ett incitament för att ta fram sätt att reglera skatteparadisen, säger Beatrice Krona, biträdande föreståndare vid forskningsprogrammet GEDB på Kungliga Vetenskapsakademin.

Tillsammans med kolleger från Stockholms respektive Amsterdams universitet har hon studerat skatteparadisens kopplingar till regnskogsskövling i brasilianska Amazonas och illegalt fiske.

Beatrice Crona.

I Brasilien visade det sig att närmare 70 procent av alla utländska investeringar i sojaodling och boskapsuppfödning – industrier som kraftigt bidrar till avskogning – kom från skatteparadis.

– De här företagen använder sig av aggressiv skatteplanering som i sig inte är olaglig men innebär att signifikanta flöden av kapital till de här företagen inte beskattas. Det blir en indirekt subvention till den här verksamheten som ger avskogning, säger Beatrice Crona.

– De resurser som vi förlorar i skatteparadisen behövs inte bara i social välfärd utan också för att boosta tillsyn och miljöskyddslagar i länder som Brasilien.

Skatteparadisen spelar även en signifikant roll när det gäller illegalt och ohållbart fiske. 70 procent av incidenterna i Interpols databas över illegalt fiske rör fartyg som är flaggade i skatteparadis, särskilt Belize och Panama.

– Länder som är skatteparadis tenderar också att vara bekvämlighetsflaggstater. Det gör att man inte bara får en rent ekonomisk fördel utan även mycket mindre reglering och tillsyn av sin verksamhet. Det finns ett antal exempel där man haft två identiteter på samma båt, där den ena fångat en legal kvot och den andra en illegal, säger Beatrice Crona.

LISTA: Världens 15 värsta skatteparadis

Nyheter

Gemensamt för de verksamheter som bidrar till att ödelägga regnskogen och utarma haven är den sekretess som tillsammans med låga skattenivåer utgör skatteparadisens stora lockelse.

Åtgärder mot hemlighetsmakeriet skulle försvåra både kapitalflykt och ohållbara investeringar, menar Beatrice Crona.

– Ett stort steg i rätt riktning skulle vara att öka transparensen i finansiella flöden för den är nästan noll i dagsläget.

Skatteparadisens dolda miljökostnad

68 procent av de utländska investeringarna i Brasiliens soja- och köttindustri mellan 2000 och 2011 kom från skatteparadis. Störst var flödet från Caymanöarna.

70 procent av alla fiskefartyg i världen som är inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU) är eller har varit flaggade i ett skatteparadis.

Forskarna bakom studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Ecology and Evolution, kommer från Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, forskningsprogrammet Global Economic Dynamics and the Biosphere vid Kungliga vetenskapsakademien samt från Amsterdams universitet.