58 procent sade ja när den schweiziska kantonen Genève folkomröstade om att införa en minimilön på 23 schweizerfranc, motsvarande 224 kronor, i timmen. 

Det innebär att heltidsanställa i kantonen framöver kommer att tjäna minst motsvarande 440 000 kronor om året. 

Enligt affärstidningen Business Insider är minimilönen med god marginal den högsta i världen. 

Samtidigt är Genève enligt tidningen världens femte dyraste stad att leva i.

Merparten av befolkningen tjänar redan över den nya minimilönsnivån, men 6 procent av de anställda kommer att gynnas. 

Den fackliga paraplyoganisationen CGAS, som varit pådrivande, hyllar resultatet i folkomröstningen. 

”Det här är en historisk seger som direkt kommer att gynna 30 000 anställda, varav två tredjedelar är kvinnor”, skriver CGAS.

Schweiz

Schweiz är en federal republik med ovanligt svag centralmakt i förhållande till de 26 kantonerna. 

Landet tillämpar en form av direktdemokrati med frekventa folkomröstningar. Medborgarna kan både kräva folkomröstningar för att införa lokala lagar liksom för att blockera lagar som antagits nationellt. 

Landet är ett av världens rikaste och rankas på plats två i FN-organet UNDP:s index över mänsklig utveckling, efter Norge. Sverige kommer på plats åtta.

Källor: UI/Landguiden, Globalis