– Det är en hård deadline. Efter tre månader har du 28 dagar på dig att göra avstämningen. Sedan är den dörren stängd. De får ingen påminnelse, säger Niklas Kjellberg, pressansvarig på Tillväxtverket.

Tre månader efter att ett företag har beviljats ersättning för korttidspermitteringar ska en avstämning ske. Har orderingången inte fallit så mycket man räknat med, har de anställda arbetat mer än det var tänkt och så vidare.

Om avstämningen inte kommer in i tid till Tillväxtverket kan det alltså vara skäl att kräva tillbaka pengarna från företaget.

Drygt 76 000 företag hade i slutet av juli fått sina ansökningar om korttidspermitteringar beviljade. Av dem har omkring 1 600 inte lämnat in sina avstämningar i tid.

I pengar handlar det om 370 miljoner kronor, eller 1,2 procent av de 28 miljarder kronor som dittills betalats ut.

I augusti har det tillkommit ytterligare 400 ärenden, enligt Niklas Kjellberg, men kan inte säga om hur mycket pengar det handlar om.

Arbetet har fått branschstatistik över så kallade avstämingsärenden, statistik som än så länge är preliminär.

Enligt Tillväxtverket kan vissa ärenden till exempel handla om företag som lämnat in flera ansökningar om permitteringsstöd för olika arbetsställen. Men bara lämnat in en avstämning, på företagsnivå.

– Det kan också handla om företag som inte utnyttjat stödet och därför struntar i att göra avstämning och betalar tillbaka pengarna, säger Niklas Kjellberg.

Beviljade ansökningar och antal avstämningsärenden

Statistiken gäller till och med juli 2020. Vissa branscher finns inte med i statistiken av sekretessskäl, då det är för få ärenden.

Beviljade belopp och belopp i avstämningsäreden

Fram till den 25 september hade Tillväxtverket skickat återkrav i 61 ärenden, motsvarande 12 miljoner kronor.

Nu har man fått till rutinerna, enligt Niklas Kjellberg, så de närmaste veckorna kommer alltså återbetalningskrav skickas ut till omkring 1 000 företag på sammanlagt 100 miljoner kronor.

– Sedan kommer det att rulla på. Nya avstämningar ska ju göras allt eftersom tiden går, påpekar Niklas Kjellberg.

På branschnivå, där det alltså finns statistik till och med juli, är det byggbranschen som har störst andel avstämningsärenden.

Där hade 113 företag inte hållit deadline, av totalt 3 850, motsvarande 2,9 procent. I pengar handlar det om 18 miljoner kronor som kan krävas tillbaka.

Bäst verkar kultur- och nöjesbranschen ha skött sig. Med ungefär lika många beviljade stöd som bygg är det bara i 41 fall som avstämning inte gjorts i tid, motsvarande 1,2 procent.