En knapp vecka efter att LO, PTK och Svenskt Näringsliv givit upp förhandlingarna om las kan avtalsvägen tyckas oframkomlig.

Men de problem förhandlingarna skulle lösa finns kvar, och facket behöver göra ett strategiskt vägval, hävdar Elektrikerförbundets ordförande Urban Pettersson i en debattartikel i ett kommande nummer av tidskriften Tiden.

– Ska anställningsskyddet vila på lag eller avtal? Jag tror att vi måste starta om diskussionen där, i det grundläggande vägvalet, säger Urban Pettersson.

Tillsammans med David Aura, verksamhetsledare i förbundets Gävle-Dala-krets, beskriver Urban Pettersson hur förhoppningarna på las, som kom till 1974, successivt har kommit på skam.

Anställningsskyddet har gradvis försämrats för arbetarna, hävdar de i artikeln. I många fall har besluten i domstol inte gått de anställdas väg.

Och för facket är det svårt att parera domstolarnas praxis med hjälp av kollektivavtal. Uppfinningsrika arbetsgivare hittar nya kryphål i lagen, enligt debattörerna.

Skulden för otryggheten läggs i slutänden ofta på facket, och på Socialdemokraterna. ”Las har gjort både facket och partiet svagare”, enligt debattartikeln.

Urban Pettersson och David Aura är övertygade om att anställningsskyddet i stället bör utformas i rikstäckande kollektivavtal i varje bransch.

Partsmodellen är gjord för att hantera motstående intressen, vilket ju är vad anställningsskyddet handlar om, påpekar de.

En sådan ordning skulle stärka facket. Om det är facket som står för tryggheten på arbetsplatsen ökar incitamenten att organisera sig, resonerar artikelförfattarna, som tänker sig att oorganiserade anställda inte skulle omfattas av det avtalade anställningsskyddet.

Elektrikerförbundet har kanske styrkan att förhandla fram bra anställningsvillkor. Men vilken trygghet skulle anställda i kaféer och butiker få om man slopar las?
– Den relevanta frågan är om riskerna blir större eller mindre ifall vi reglerar anställningsskyddet i kollektivavtal. Och förutsatt att vi håller samman inom LO tror jag att de blir mindre, svarar Urban Pettersson.

Var det ett misstag att lagstifta om anställningsskyddet?
– Facket har en viktig roll inte bara i att tvista om anställningsskyddet, utan i att bygga själva regelverket, svarar Urban Pettersson. Så med facit i hand: Ja, det var ett misstag.