Målet som väcktes av ett tidigare matbud som körde åt appföretaget Glovo, en av Spaniens mest populära matbudstjänster, letade sig hela vägen upp till högsta domstolen. 

Appföretaget har hävdat att dess förare är så kallade oberoende leverantörer, medan det tidigare matbudet ansåg att han skulle betraktas som anställd. 

Nu ger högsta domstolen honom rätt. 

Enligt utslaget är appen ”inte bara en förmedlare” mellan matbud och restauranger, rapporterar El País

I stället rör det sig om ”ett företag som fastställer villkoren för tillhandahållandet av sina tjänster och äger de tillgångar som är nödvändiga för att utföra tjänsterna”. 

Synen på anställningsstatus har varit en ihållande stridsfråga under gigekonomins framväxt.

Företag som Uber, Lyft, Deliveroo och Foodora har kallat de som utför tjänsterna oberoende leverantörer – utan rätt till exempelvis sjuklön och semester – och beskrivit sig själva som förmedlare av uppdrag.

Fackföreningar världen över anser i stället att utförarna ska betraktas som anställda och företagen som arbetsgivare.

Spaniens regering står i begrepp att reglera gigsektorn och högsta domstolens utslag kan komma att få stor inverkan på det arbetet, uppger El País.

Gigjobb

Gigjobb kallas ibland även appjobb eller plattformsjobb.

Det finns ingen enhetlig definition av gigjobb. Men Eurofound, EU:s expertmyndighet för social- och arbetsmarknadspolitik listar följande utmärkande drag:

  • Avlönat arbete som organiseras genom plattformar online.
  • Tre aktörer är involverade: plattformen, arbetstagaren och kunden.
  • Arbetet är uppdragsbaserat.
  • Tjänster tillhandahålls på begäran.

Källa: Eurofound