Taxiförare, barnvakter, cykelbud och omsorgspersonal.

Gig-arbetarna saknar tryggheten som anställningar ger och har ofta dåliga arbetsvillkor.

Samtidigt saknar facket till stor del strategier för att organisera dem.

När fler arbetstagare i allt fler branscher uppträder som egenanställda och får sina jobb från digitala plattformar som appar i stället för vanliga arbetsgivare, blir det en utmaning för facket och den svenska kollektivavtalsmodellen.

Det var tydligt när LO presenterade sin rapport om gig-ekonomin och den fackliga anslutningen på ett seminarium i Stockholm.

Även om de digitala plattformarna är tämligen nya, är de en del av en trend som pågått länge där de fasta heltidsanställningarna tappat mark, enligt Johanna Palm, doktor i sociologi vid Stockholms universitet, som skrivit rapporten.

– Vi har sett en tillväxt av otrygga anställningar från 1990-talet och framåt. Det här är en fortsättning på den trenden om än i en mer extrem form, sa hon på seminariet.

App-arbetarna saknar vanliga arbetsplatser och är därför svåra för facket att nå. De har oftast också lös anknytning till arbetsmarknaden, vilket gör dem svårare att värva som medlemmar.

Trots det är det viktigt att facket försöker, enligt Johanna Palm.

– Facket måste visa att de ser den här gruppen och vill kämpa för att förbättra deras situation och villkor, säger hon.

Ett sätt som prövats i andra länder skulle kunna vara att skapa nya typer av medlemskap.

Det kan handla om till exempel geografisk organisering för att fler app-anställda ska mötas och få en samhörighet med andra arbetstagare även om de inte träffar några arbetskamrater när de jobbar.

Maria Arkeby från Transport som jobbat mycket med plattformsföretag säger att LO måste lyfta diskussionen om gig-ekonomin.

Det är en komplicerad fråga som kräver att förbunden vågar tänka och diskutera i nya banor.

– Vi kan inte bara fokusera på hur vi ska få det här att passa i vår modell som den ser ut i dag utan vi måste kanske vara öppna för att ändra vår modell också, säger hon.

Två app-företag var med på seminariet och efterlyste anpassade kollektivavtal.

Det skulle kunna öka flexibiliteten för plattformsföretagen som de framhöll ger många unga och nyanlända sina första arbetslivserfarenheter.

Det förslaget var Linda Larsson, utredare på LO, dock skeptisk till.

– Jag förstår ert behov av ökad flexibilitet men tycker inte att anställda ska betala det med sämre villkor sa hon.

Rapporten om gig-ekonomin är en del av LO:s stora jämlikhetsutredning som hittills presenterat tio rapporter.