LO, PTK och Svenskt Näringsliv har själva satt den 30 september som slutdatum för förhandlingarna, och än så länge ligger det fast.

Klockan 23:59 ikväll avslutas förhandlingen, enligt Svenskt Näringslivs presschef Cherine Khalil, som avvisar uppgifter om att tidsfristen skulle ha förlängts till klockan 03 natten till torsdag.

Frågan om vad som är saklig grund för att säga upp anställda är fortsatt den svåraste knuten att lösa innan ett nytt huvudavtal eventuellt kan undertecknas, enligt flera källor.

LO:s representantskap bestämde i augusti att LO inte ska medverka till förändringar av reglerna om saklig grund i las, och inte heller medverka till att dessa regler görs dispositiva, det vill säga möjliga att ändra genom kollektivavtal.

För Svenskt Näringsliv är ett av de viktigaste målen för förhandlingen just att ändra reglerna om saklig grund, så att det blir enklare att säga upp anställda av personliga skäl. Det kan handla om anställda som har misskött sig, är svåra att samarbeta med, eller presterar för dåligt.

Enligt uppgifter till Arbetet har Svenskt Näringsliv klargjort att ingen uppgörelse är möjlig om inte frågan om saklig grund för uppsägning finns med.

När LO:s styrelse samlades i går, tisdag, lyftes frågan om vilket mandat LO:s förhandlare har att diskutera förändringar i saklig grund, enligt uppgifter till Arbetet.

Arbetet har inte kunnat få information om vilka besked LO:s förhandlare fick av styrelsen.

Det faktum att LO:s förhandlare deltar i förhandlingarna för fullt i dag, onsdag, tolkas av flera källor som ett tecken på att en uppgörelse ligger inom räckhåll.