För någon mitt i arbetslivet kan det vara svårt att ta studielån för att plugga vidare. Redan i dag finns en öppning för de som befinner sig i den situationen.

Arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen kan få gå både gymnasieutbildningar och eftergymnasiala utbildningar med aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Men det är bara vissa utpekade grupper som får göra det, till exempel personer med funktionsnedsättning, långtidsarbetslösa och de som deltar i etableringsprogram. Nu ska fler få den möjligheten.

Arbetsförmedlingen ska göra en bedömning av de som kan ha behov av en gymnasieutbildning för att öka sina jobbchanser. Och när det gäller eftergymnasiala utbildningar, som yrkeshögskola, kortas tiden du ska ha varit arbetslös för att omfattas. Vilket gör att möjligheten väntas nå fler.

– Vi vet att en fullföljd gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste åtgärden för att etablera sig på arbetsmarknaden, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) som presenterade nyheterna tillsammans med utbildningsminister Anna Ekström (S) under måndagen.

Förutom att fler arbetslösa får möjlighet att med bibehållen ersättning plugga vidare gav regeringen i uppdrag till Arbetsförmedlingen att dirigera fler arbetssökande till reguljära studier, alltså utbildningar och kurser som inte ordnas av Arbetsförmedlingen. 

– Det här är oerhört goda nyheter för alla som är eller riskerar att bli arbetslösa. Men det är också goda nyheter för de företag som riskerar att inte hitta folk när hjulen börjar snurra, säger LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin till Arbetet. 

Som exempel tar hon en hotellstädare som förlorat jobbet under coronapandemin. 

– Nu kan hon få möjlighet att yrkesväxla och få aktivitetsstöd i nivå med a-kassa. Det är bättre att utbilda sig än att sitta hemma och få a-kassa. Tidigare har många inte kunnat få den ersättningen vilket har inneburit att våra medlemmar mer eller mindre har utestängts från att komplettera sin utbildning med yrkesutbildning, säger Therese Guovelin. 

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark betonar att det är Arbetsförmedlingen som gör bedömningen om en arbetssökandes jobbchanser kan bli större av en utbildning inom yrkesvux, yrkeshögskolan eller på folkhögskola.

Så några siffor på hur många fler som kan få gå utbildningar har hon inte. 

LO:s Therese Guovelin höjer ett varningens finger. I tider av omorganisering, nedbantning och pandemi är Arbetsförmedlingen redan överbelamrade, säger hon. 

– Det gäller nu att Arbetsförmedlingen verkligen prioriterar och ges möjlighet att prioritera att anvisa människor till de här utbildningarna. 

Regeringens beslut bygger på en överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna och börjar gälla 1 november i år.