Kampanjen som går under namnet Ikea Workers’ Caravan of Stories lanserades i augusti och har hittills gjort nedslag i tre länder.

I Ryssland uppmärksammas en fabrik i Tikhvin där närmare 1 000 anställda får arbeta 12-timmars pass och har svårt att hinna med att äta lunch.

I Bosnien vittnar några av de 380 anställda hos underleverantören Nova DIPO om dålig skyddsutrustning. De berättar också om övertid utan kompensation.

I Indonesien berättar en man om hur anställda på PT Integra inte har fasta löner trots att de har jobbat på företaget i många år. Många tvingas ha ett deltidsarbete vid sidan av för att kunna försörja sig, säger han till BWI.

Mattias Hennius, pressansvarig för Ikea i Sverige, säger att företaget inte samarbetar med PT Integra i Indonesien.

–  Däremot finns det en leverantör med ett liknande namn i Indonesien som vi har tecknat ett avtal med, även om vi inte har börjat köpa produkter av dem ännu.

För 18 månader sedan genomförde Ikea en undersökning för att se om företaget i Indonesien levde upp till Ikeas uppförandekod (IWAY), berättar Mattias Hennius.

– Då framkom inte några brister.

Coen van der Veer, chef för trä- och skogsindustri på BWI, vill se bevis på det.

– Det skulle vara väldigt konstigt att det finns ett företag med samma eller liknande namn i Indonesien som tillverkar möbler i platta paket. säger han.

– Dessutom hävdar Ikea att deras relation med leverantören med samma namn är ny, men vi har rapporter från fabriksgolvet om att Ikea köpt möbler från företaget sedan 1993.

Ikeas uppförandekod för leverantörer, IWAY, inkluderar kriterier kring säkerhet och arbetsförhållanden såsom minimilöner, övertidsersättningar och rätten att organisera sig.

Mattias Hennius säger att Ikea har en regelbunden dialog med det globala byggfacket BWI där gemensamma frågor som rör anställdas rättigheter diskuteras.

– Anställda hos våra leverantörer har rätt till säkra arbetsförhållanden och att bli rättvist behandlade. Alla leverantörer är skyldiga att följa IWAY och efterlevnaden övervakas av Ikea, kompletterat med oberoende tredjepartsgranskningar.