– Jag skulle vilja säga att delade turer är någon form av nyckel i arbetsvillkoren, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet.

Hon talar om behovet av att rekrytera personal till äldreomsorgen och slår fast att det kräver bättre arbetsvillkor.

I Vänsterpartiets budgetmotion som läggs fram senare höst kommer det ingå en satsning för att göra det möjligt för kommuner att göra delade turer frivilliga, samt ge ersättning till anställda som väljer att jobba delad tur.

Detta enligt en modell som just nu prövas i Söderhamn.

Utifrån vad det kostat där uppger Ulla Andersson att man beräknat att det skulle krävas ungefär 600 miljoner kronor för att införa motsvarande modell i hemtjänsten på nationell nivå.

Vanligtvis innebär delade turer att en del av arbetsdagen ligger exempelvis på morgonen, en annan del på kvällen.

Däremellan har den anställde obetalda timmar som blir svåra att nyttja då man ändå är styrd av arbetet senare på dagen.

I Söderhamn har fack och arbetsgivare förhandlat fram en lösning som gjort delade turer frivilliga. Den som väljer att jobba delad tur får efter första timmen i glappet mellan passen ut 70 procent av lönen.

Man kan också ta ut ersättningen i tid.

Parterna har ju varit överens om att man ska jobba bort de delade turerna. Riskerar man att medverka till att permanenta dem med en sådan här satsning?
– Jag hoppas att de delade turerna ska försvinna. Men hittills har det varit som att ”det går inte, det kostar för mycket”, säger Ulla Andersson.

Hon tror att slopade delade turer skulle ge mer ork för personalen men också bättre möjligheter att få in social omsorg för de äldre i arbetsdagen.

Regeringen presenterade tidigare i september, tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet, en budgetsatsning på äldreomsorgen där det bland annat ingår ett årligt tillskott på fyra miljarder kronor. Detta är en del i den budgetproposition som lades fram på måndagen.

– Det är ju väldigt, väldigt nödvändigt, jag skulle tyvärr vilja säga att det kommer bli nya nedskärningar och att det här tenderar till att bli någon form av luftslott, säger Ulla Andersson om den politiken.

Hon uppger att Vänsterpartiets budgetmotion kommer innehålla ett upprustningsprogram för äldreomsorgen, där satsningen som rör delade turer är en del.