Resultatet var slående när åldersgrupperna jämfördes.

De vårdanställda över 50 år, med fler än 50 nattpass om året, hade 40 procent högre risk att bli långtidssjukskrivna jämfört med personer samma åldersgrupp som bara jobbade dagtid.

För de under 30 år med 50 nattpass om året minskade i stället risken för långtidssjukskrivning med 35 procent jämfört med samma åldersgrupp utan nattskift.

Den stora studien från det nationella forskningscentret för arbetsmiljö i Danmark, NFA, har undersökt nästan 32 000 danska och finska sjuksköterskor och SOSU-assistenter, alltså Danmarks motsvarighet till undersköterskor.

– Vi vet från andra studier att ålder och sjukfrånvaro är relaterade. Men det är fortfarande intressant i den här studien att se att de negativa effekterna av till exempel många nattskift till stor del bara gäller de äldre åldersgrupperna, säger epidemiologen Ann Dyreborg Larsen, som är en av forskarna bakom den nya studien, i ett pressmeddelande.

Det visade studien också

Sjuksköterskor och SOSU-assistenter (motsvarande undersköterskor) i Danmark har:

 • 18 procent ökad risk för långvarig sjukfrånvaro om de har mer än 50 kvällsskift per år.
 • 88 procent ökad risk för långvarig sjukfrånvaro om de har haft 5 eller fler nattskift i rad mer än 12 gånger under året.
 • 20 procent ökad risk för långvarig sjukfrånvaro om de har mer än 50 nattskift per år och inte varit gravid under den period som omfattas av studien. 
 • 41 procent ökad risk för långvarig sjukfrånvaro om de är över 50 år och har haft mer än 50 nattskift per år.

Resultaten är en jämförelse med samma kategorier som inte har haft liknande skift under året.

Källa: NFA

Risker med skiftjobb

Forskning visar att skiftarbete med nattjobb kan öka riskerna för:

 • Olyckor
 • Sömnstörningar
 • Fetma
 • Diabetes typ 2
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Mag- och tarmbesvär
 • Viss form av cancer, såsom bröstcancer

Det rör sig dock i de flesta fall om små riskökningar och det är till exempel mycket farligare att röka än att jobba skift. Det varierar också hur sårbara olika människor är. Har du dåliga levnadsvanor, stress- eller sömnproblem från början är riskerna större och du bör genomgå regelbundna hälsokontroller.  

Det är inte helt klarlagt om det är nattarbete i sig som ökar hälsoriskerna, eller om det är sömnbrist i allmänhet, eller skift­arbetarnas arbetsmiljö och levnadsvanor, som leder till ohälsa.