I sitt första linjetal till EU tog Ursula von der Leyen som väntat upp ämnet minimilöner. Kommissionen förbereder just nu ett förslag som ska vara klart i oktober.

Men i stället för att använda sig av de alternativ som hittills varit uppe för diskussion, direktiv eller rekommendation, använde sig Ursula von der Leyen av ordet ramverk.

– Vi kommer att lägga fram ett förslag för att stödja medlemsstaterna att etablera ett ramverk för minimilöner, sa hon under talet som hyllades av svenska EU-parlamentariker som efteråt höll pressträff.

EU-ledamoten Johan Danielsson (S) anser däremot att det är oseriöst av kommissionen att en månad innan man har lovat att presentera ett förslag om löner inte berättar om det ska bli ett direktiv eller rekommendation.

– Det är positivt att hon sa att nationella traditioner ska respekteras och att hon inte lovade ett direktiv. Jag tolkar det som att det därmed fortfarande finns en möjlighet att undvika ett bindande lagstiftningsförslag, säger Johan Danielsson.

I Sverige har de fackliga organisationerna, arbetsgivarna och en enig riksdag varit tydliga med att bindande EU-lagstiftning kring minimilöner inte går att förena med vår arbetsmarknadsmodell där självständiga fack och arbetsgivare sätter löner genom kollektivavtal.

Flera av de svenska EU-ledamöter som deltog i en virtuell pressträff efter talet framhöll att det är oroande att kommissionen inte sätter ned foten om minimilöner.

– Det är glasklart att EU saknar kompetens för lönebildning, säger Sara Skyttedal (KD).

– Det var en typisk kompromisstext, märkligt hur hon framhåller kollektivavtal men samtidigt att alla har rätt till minimilön. Det känns inte som att poletten riktigt trillat ned, säger Fredric Federley, (C).

Även de svenska facken reagerade på talet.

– Det är mycket oroväckande att kommissionen fortsatt lämnar dörren öppen för att lagstifta om minimilöner. Enligt fördraget saknar EU uttryckligen befogenheten att reglera löner, så bindande EU-lagstiftning skulle vara olaglig, säger Therese Svanström, ordförande för TCO, i ett uttalande.