Huruvida vi får minimilöner i EU, och i Sverige, är en fråga som med EU-mått mätt gått in i en intensiv fas.

Det handlar alltså om våra löner ska avgöras genom statlig inblandning, via lagstiftning, eller som i Sverige, förhandlas fram mellan parterna: arbetsgivare och fackförbund.

Den senare modellen, den svenska eller nordiska, är enligt EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ”den perfekta lösningen.”, vilket hon skriver i en debattartikel på DN Debatt.

Men, hon skriver också att det funkar bra i länder som just Sverige, där många anställda och arbetsgivare är organiserade. Men inte i länder med motsatta förhållanden.

Hon skriver: ”Resultatet är fragmenterade förhandlingsresultat och en lönekonkurrens som pressar ned lönerna till en farligt låg nivå.”

Och lösningen är då att på något sätt både införa minimilöner och samtidigt behålla system med kollektivavtal, enligt debattartikeln. Ursula van der Leyen skriver: ”Kommissionen kommer aldrig att begära att Sverige ska införa en lagstadgad minimilön.”

– Man blir lite orolig att hon inte förstått den svenska modellen. Ska direktivet slå igenom för de företag som inte har kollektivavtal? Då har de ju lagstiftat i Sverige om vilka löner som ska gälla, säger Stefan Koskinen arbetsgivarpolitisk chef på Almega.

Här står svenska arbetsgivarorganisationer och fackförbund eniga.

– Det finns ingenting hittills som pekar åt att kommissionen kan lösa två olika sätt. Ett direktiv innebär lagstiftning. Och EU har inte befogenhet att lagstifta om löner anser vi, säger TCO:s ordförande Therese Svanström.

Om det införs minimilöner på EU-nivå i Sverige, till exempel för arbetsgivare som saknar kollektivavtal spår Stefan Koskinen från Almega att snittet blir ”väldigt mycket lägre” än lägstalönerna i ett kollektivavtal.

– Vi som arbetsgivare borde kanske inte vara så mycket emot eftersom vi anser att vi har för höga minimilöner som gör det svårt att komma in på arbetsmarknaden. Men vi vill inte ha enkla kortsiktiga vinster. Är det vi som arbetsmarknadens parter som reglerar det här eller Bryssel?

Och från svenskt håll har parterna även politiken med sig.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) twittrar bland annat:

I dag skriver von der Leyen på DN-debatt om EU:s förslag om minimilöner. Jag välkomnar att von der Leyen är tydlig med att hon inte kommer lägga fram ett förslag som skulle leda till att Sverige tvingas införa en lagstadgad minimilön eller på andra sätt äventyra vår modell.