Facket ökar. Så har det låtit under coronakrisen.

Arbetet har granskat hur många medlemmar som kommit till och försvunnit så här ett drygt halvår in på året vi inte lär glömma.

Och ja, framför allt de LO-förbund som kanske är mest förväntade att få en större tillströmning nya medlemmar i sviterna av pandemin har ökat: Kommunal, Handels, Musikerna, Hotell- och restaurangfacket. Totalt har LO-förbunden fått drygt 14 000 medlemmar mer.

– Vi hade en väldigt stor ökning i början av corona. Men toppen har klingat av. I juni och juli har vi tappat så att vi nästan är på samma nivåer som förut och det är väldigt svårt att veta hur det slår, säger Jonas Ivman, ombudsman på LO som jobbar med organisationsgraden.

Även Unionen uppger att medlemmar strömmade till dubbla nivåer under mars och april, men förbundet vill inte lämna ut några exakta siffror.

Och pressekreterare Kawa Zolfagary skriver i ett mejl att strömmen sedan dess klingat av.

Flest varsel om uppsägningar finns i hotell- och restaurangbranschen.

Från mars fram till och med början av augusti har närmare 19 000 människor därifrån varslats om uppsägning. Samtidigt har ”bara” 632 medlemmar tillkommit till HRF.

– Klart att vi önskat oss en bättre medlemstillströmning. Men man får ha respekt för att människor med låg sysselsättningsgrad och i många fall väldigt osäker inkomst kanske inte har råd att gå med i facket just nu, säger HRF:s vice ordförande Pim van Dorpel.

Och få nya människor börjar jobba i den branschen nu. Samtidigt som arbetslösheten stiger generellt.

– Nu förbereder vi för en ökad varselvåg och högre arbetslöshet, framför allt bland unga och folk med otrygga anställningar. Jag är inte så säker på att det gynnar vår medlemsvärvning, säger Jonas Ivman från LO.

På samtliga förbund ställer man nu om till att arbeta mer digitalt, och att ringa nya medlemmar.

– Det kommer vi ju ha nytta av, framför allt på små arbetsplatser med få anställda. Där vi i dag har svårt med facklig närvaro, säger Jonas Ivman.

Förbunden som ökat 2020

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

Förbunden som minskat 2020

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

Arbetet har under längre tid sökt Målarna, men inte fått svar. Statistiken är inte enhetlig. Vissa förbund har redovisat till sista juli, andra till och med sista augusti (det framgår i parentesen).

De flesta lämnar det totala antalet medlemmar, det vill säga både pensionärer och elever. Bryter man ner på enbart yrkesaktiva ser man till exempel att Elektrikerna snarare minskat, medan Seko haft en liten ökning för just yrkesaktiva.