Det ska alltid löna sig att ta en tillfällig anställning. Det menar regeringen och samarbetspartierna som i budgetpropositionen för 2021 föreslår att man ändrar reglerna för personer med ekonomiskt bistånd, det som brukar kallas socialbidrag.

Regeländringen betyder att det ska vara 50 procent av arbetsin­komsten som ska påverka bedömningen av rätten till ekonomiskt bistånd.

Det ska, enligt arbetsmarknadsdepartementet, göra det mer lönsamt att ta tillfälliga anställningar och utöka sin arbetstid genom att minska marginal­effekterna vid arbete.

Reglerna ska gälla i 24 månader från och med 1 januari 2022 och kommer att kosta 100 miljoner kronor.

Regeringen vill även stoppa fusk och felaktiga utbetalningar av a-kassan.

Därför ska det tillföras resurser till Arbetsförmedlingen och a-kassorna under åren 2021–2023 för att, tillsammans med Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och en nyinrättad funktion på Ekonomistyrningsverket, stärka kontrollarbetet.

Totalt ska 25 miljoner kronor användas till detta under 2021.