Världsekonomin har bromsat in kraftigt i coronakrisens kölvatten och oljepriset har följt efter. 

Kuwait erbjuder för närvarande sin olja för 44 dollar fatet, rapporterar SvD Näringsliv.

Men varje fat kostar 55 dollar att producera och förlustaffären gräver djupa hål i statsfinanserna.

Nu meddelar finansministern Barak al-Shaitan att det efter oktober inte finns tillräckligt med pengar för att betala de statsanställdas löner. 

Budgetposten är Kuwaits största. Omkring 80 procent av alla arbetande kuwaitier är anställda av staten och tillsammans med mat- och bränslesubventioner uppgår lönekostnaderna till två tredjedelar av statsbudgeten. 

Kuwait har visserligen en del sparat i ladorna. Den så kallade Fonden för framtida generationer förfogar över 550 miljarder dollar – motsvarande 4 800 miljarder kronor – och är enligt affärstidningen Bloomberg världens fjärde största investeringsfond. 

Men fonden ska fungera som en buffert när oljan en gång tar slut och att ta ut pengar kräver lagändringar. 

Parlamenetet har antagit en lag som temporärt fryser inbetalningarna till fonden – 10 procent av statens intäkter – under år med minus i de offentliga finanserna.

Men den åtgärden räcker inte för att kompensera årets budgetunderskott, som enligt SvD Näringsliv väntas landa på 45 miljarder dollar. 

Till skillnad från sina grannar i Gulfen kan Kuwait inte låna pengar på den internationella finansmarknaden.

Flera parlamentsledamöter anklagar regeringen för att vansköta ekonomin och blockerar lagstiftning som skulle tillåta landet att utfärda obligationer. 

– På medellång till lång sikt, i avsaknad av möjligheten att låna, så måste fler åtstramningsåtgärder införas i de offentliga utgifterna, säger finansminister al-Shaitan enligt Bloomberg.