I juni inledde Arbetsmiljöverket en nationell tillsynsinsats för att kontrollera att den skyddsutrustning som används under pandemin uppfyller kraven och ger personalen inom vård och omsorg det skydd den ska.

Cirka 200 arbetsplatser över hela landet har inspekterats och i 28 fall har Arbetsmiljöverket upptäckt att det använts skyddsutrustning som inte är godkänd.

I några fall handlar det om utrustning som har haft falska CE-märkningar. 

Arbetsmiljöverket har förbjudit arbetsgivarna att använda den icke godkända skyddsutrustningen. Den som bryter mot förbudet riskerar vite. Bland arbetsplatserna som fått förbud finns både kommuner och privata vård- och omsorgsföretag.

Anna Rydbeck, projektägare för tillsynsinsatsen på Arbetsmiljöverket, tycker att det är svårt att säga om det är en hög siffra eller inte.

– Jag tycker att det är bra att det inte är fler, det är relativt lågt antal förbud och det visar ändå att många har förstått det här och att det har fungerat i stort sett bra, säger Anna Rydbeck.

Hon vet inte vad orsakerna har varit till att vissa arbetsgivare ändå inte har följt reglerna. Nu kommer Arbetsmiljöverket följa upp, analysera och sammanfatta resultatet av tillsynsinsatsen.

Utöver Arbetsmiljöverkets nationella tillsynsinsats, har de även fått in ett antal så kallade 6.6a-anmälningar från skyddsombud som handlar om skyddsutrustning. En av dem gäller återanvändning av engångsvisir i Gävle, som Kommunalarbetaren skriver mer om här.

En liknande anmälan har också lämnats in mot Ljusdals kommun.

I de två fallen har Arbetsmiljöverket ännu inte fattat något beslut. Däremot ledde en anmälan från skyddsombud vid en infektionsavdelning på Karolinska Universitetssjukhuset till ett föreläggande om vite.

Det handlade både om att engångsvisir återanvändes och att visir som inte var godkända användes. 

Artikeln är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.