Insatsen inleds imorgon, onsdagen den 10 juni och pågår till och med den sista augusti.

All personlig skyddsutrustning som används inom sjukvård och äldreomsorg ska uppfylla kraven, det vill säga vara CE-märkt eller ha ett tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket med märkning ”covid-19”. Men så är inte alltid fallet. 

– Vi har fått signaler om att det finns mycket skyddsutrustning som inte uppfyller kraven, säger projektledare Enver Berisha på Arbetsmiljöverket.

Enligt honom rör det sig det om 200-250 arbetsplatser som ska granskas. Det handlar om sjukvården i regionerna, och såväl kommunal som privat äldreomsorg.

Själva tillsynen blir ett telefonsamtal till arbetsgivaren, där den ska uppge vilken utrustning som finns i verksamheten. 

– Vi begär in underlag som ska finnas med i den förpackning utrustningen kommer i. Det ska skickas in och vi kan sedan jämföra den med de databaser vi har, säger Enver Berisha.

Om skyddsutrustningen inte uppfyller kraven kommer Arbetsmiljöverket förbjuda den på arbetsplatsen. 

Är det inte lite sent för den här tillsynen?

– Det kan man tycka. Men från början var det en väldig brist på skyddsutrustning. När det uppdagades jobbade vi med att ta fram det tillfälliga tillståndet. Nu finns gott om skyddsutrustning, men vi måste säkerställa att det är rätt utrustning