Företrädare för facken och Svenskt Näringsliv sitter i dag, tisdag, i Svenskt Näringslivs lokaler i Stockholm för den första förhandlingen om anställningsskydd och stöd för dem som måste ställa om till nytt jobb.

Förhandlingarna kommer sedan att fortsätta tisdagar och torsdagar den kommande månaden. Parterna ser 30 september som ett definitivt slutdatum.

– Från industrins sida kommer vi att vara ultimativa: Sista september är det färdigförhandlat. Den 1 oktober börjar vi förhandla om lönerna för våra anställda, och vi kommer inte att acceptera parallella förhandlingar om anställningsskydd och löner, säger Tomas Undin, förhandlingschef vid Teknikföretagen.

– Det blir gasen i botten redan den här veckan. Vi prioriterar den här förhandlingen och kommer att avsätta mycket tid för den, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

En dryg månad kan tyckas vara kort tid för att komma överens i så stora frågor som anställningsskydd, omställningsstöd och eventuellt även en arbetslöshetsförsäkring i parternas regi.

Men lång tid är inte alltid en fördel, säger flera företrädare för parterna till Arbetet.

De påminner om att de frågor som ligger på bordet är väl genomlysta under de gångna årens samtal, och i de arbetsgrupper som under våren tog fram underlag för förhandlingarna.

Parternas prioriteringar är också väl kända. LO vill minska utrymmet för osäkra anställningar – i många butiker, restauranger och äldreboenden anpassas personalstyrkan bokstavligen dag för dag.

Tjänstemännen och akademikerna inom PTK betonar behovet av ökad och mer systematisk kompetensutveckling (något som är mycket svårt att lagstifta om). Men inom Unionen har en del grupper samma problem med otrygga anställningar som LO-förbunden brottas med.

Svenskt Näringslivs prioritering är ökad flexibilitet och frihet för företagen att välja vem som ska sägas upp.

Efter beslut av LO:s representantskap i förra veckan utgörs LO:s förhandlingsdelegation av LO:s avtalsråd – det vill säga avtalssekreterarna från samtliga 14 LO-förbund, under ledning av LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

– Hela avtalsrådet sitter med fysiskt. Så är det bestämt, bekräftar Veli-Pekka Säikkälä, IF Metalls avtalssekreterare.

PTK företräds av Unionens förhandlingschef Martin Wästfelt och Sveriges Ingenjörers förhandlingschef Camilla Frankelius. PTK:s delegation utgörs av PTK:s förhandlingschefsgrupp, där förutom Martin Wästfelt och Camilla Frankelius även Nicola Lewis, Unionen, Tomas Eriksson, Ledarna, Annelie Söderberg, Vårdförbundet, Mikael Andersson, Akavia, och Johan Lif, Journalistförbundet, ingår.

Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl leder arbetsgivarsidans förhandlare.