– Det känns bra att det ramlade igenom så som styrelsen har föreslagit. Då är det förankrat hos medlemmar och det känns väldigt bra, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson efter omröstningen.

Det har stormat inom LO angående las-förhandlingarna. Inte minst kring just Torbjörn Johansson sätt att sköta förhandlingarna.

Innebär det här att såren har läkts?
– Om alla sår har läkt vågar jag inte uttala mig om, nu är vi överens om hur vi ska gå vidare framåt och det tycker jag känns väldigt bra.

I ett försök att gjuta olja på vågorna har LO-styrelsen lagt ett förslag om hur förhandlingarna ska fortsättas.

LO:s ordförande, Susanna Gideonsson, inledde representantskap med en maning till respekt.

– Låt gärna åsikter brytas mot varandra, men låt diskussionerna präglas av respekt, för varandra både som personer och som förbund. Låt oss lyssna på varandras synpunkter och förslag. Men låt oss sedan alla vara bärare av det beslut vi tar här i dag. Då är vi starka.

Men det blev inte mycket till debatt. Inte ens Pappers, som i en debattartikel i Arbetet sagt att man inte vill vara med i förhandlingarna, opponerade sig.

– Jag kan inte kommentera det. De sa ju ingenting här, så då måste de ju stå bakom styrelsens förslag så här långt, säger Torbjörn Johansson.

Total samstämmighet rådde när de 115 ombuden på LO:s representantskapsmöte röstade ja till styrelsens förslag om hur de snart återupptagna förhandlingarna om las och omställning ska gå till.

Samtliga förbund ställer sig nu alltså bakom att LO, tillsammans med PTK, ska fortsätta förhandla dessa frågor med Svenskt näringsliv.

Avhopparna, Kommunal, Seko, Byggnads, Fastighets och Målarna anser sig ha fått gehör för sin kritik och är åter med på tåget.

Det förslag som låg på bordet var just ett tydligt försök att blidka avhopparna: mer insyn, större delaktighet och, framför allt, rör inte begreppet saklig grund i samband med uppsägningar.

Torbjörn Johansson tror emellertid inte att det kringskurna förhandlingsmandet kommer att påverka förhandlingarna.

– Det är ingen hemlighet att ingen på arbetarsidan vill ta bort saklig grund. Så det är fullkomligt naturligt att vi kommer fram till den slutsatsen. Sedan kommer arbetsgivarna förmodligen fortsätta säga det i alla fall, det ligger ju i våra motsättningar. 

Vad har ni kvar att byta bort i förhandlingarna?
– Det tänker jag inte sitta här i offentligheten och prata om, det får vi ta med arbetsgivarna. De kommer ju också sätta olika prislappar på allting. Vi kommer gå in med olika krav från vardera sida, sedan får förhandlingarna avgöra var vi kan mötas, om vi kan mötas.

En lättnad kan anas bland förbunden efter dagens beslut.

– Steg ett avklarat när LO:s repskap gick på vår linje. Nu fortsätter kampen för tryggare anställningar och säkrare arbetsplatser, skriver Byggnads ordöfrande Johan Lindholm på Twitter.

Även hos IF Metall är det positiva tongångar efter dagens omröstning.

– Det här är ett viktigt steg framåt. Det är parterna som ska göra upp om arbetsrätten, politikerna ska inte lägga sig i. Och nu är LO redo att gå in i skarpa förhandlingar, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

Arbetet har utan framgång sökt Svenskt näringsliv för en kommentar.

Förhandlingarna sattes på paus när avtalsrörelsen skulle dragit igång, och ska återupptas nu i augusti, med ett första förhandlingstillfälle på tisdag (18/8). Och det är ett pressat schema.

Senast den sista september vill politikerna se resultat från parternas förhandlingar. Annars går man vidare med den från fackligt håll skarpt kritiserade las-utredningens förslag.

Flera kontrollstationer

Förutom löpande information till förbunden innehåller det nu beslutade förslaget ett antal kontrollstationer så att alla ska ha möjlighet att säga sitt innan ett färdigt avtal tecknas.

Ett extra representantskap ska hållas när förhandlingsdelegationen anser att man förhandlat färdigt. Det krävs då en majoritet på 60 procent för att anta avtalet.

Sedan räknar man med att det kommer krävas förhandlingar med politikerna, dels om finansiering av delar i förslaget, dels om lagändringar.

När det är klart hålls ett nytt repskapmöte där 60 procent måste säga ja. Det färdiga avtalet skickas sedan ut till samtliga förbund för skyndsamt godkännande i respektive förbundsstyrelse.