För 20 år sedan antog FN:s arbetsmarknadsorgan ILO en konvention mot de grymmaste formerna av barnarbete. Nu har samtliga 187 medlemsländer skrivit under den.

Tonga var förra veckan sist ut att skriva under ILO:s konvention nummer 182 som innebär att medlemsländerna förbinder sig att motverka de grövsta formerna av barnarbete.

– Det här visar på ett globalt engagemang mot de värsta formerna av barnarbete, som slaveri, sexuell exploatering, användning av barn i väpnad konflikt eller annat olagligt eller farligt arbete som äventyrar barns hälsa och som inte har någon plats i vårt samhälle, sa ILO: s generaldirektör Guy Ryder efter Tongas ratificering.

152 miljoner barn mellan 5 och 17 år tvingas jobba. Ungefär hälften av alla utför riskfyllda arbeten, enligt ILO.  

Sharan Burrow, generalsekreterare för världsfacket Ituc, var nöjd efter den historiska händelsen men höjde också ett varningens finger.

– Barnarbete är en allvarlig kränkning av grundläggande rättigheter och det gäller för det internationella samfundet att se till att konventionen efterlevs fullt ut, sa hon i ett uttalande.