Som Kommunalarbetaren tidigare berättat finns kritik mot att Arbetsmiljöverket låtit sig påverkas av arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, när det gäller frågan om vilken skyddsutrustning som behövs vid omvårdnad av personer med misstänkt eller bekräftad covid-19. 

Efter att Arbetsmiljöverket i början på april gett Kommunals skyddsombud på Serafen i Stockholm rätt och krävde munskydd och visir vid patientnära arbete, kallade arbetsgivarna i SKR Arbetsmiljöverket och tre andra myndigheter till ett möte.

Där beslutades om ett myndighetsgemensamt uttalande som slog fast att beslutet på Serafen inte gällde generellt. SKR var med i utformandet av uttalandet.

SVT har dessutom avslöjat att Arbetsmiljöverket raderat ett uttalande från sitt diarium om att munskydd alltid behövs.

Att Arbetsmiljöverket haft möten med bara ena parten utan att Kommunal varit delaktiga har upprört fackförbundet, som valde att anmäla Arbetsmiljöverket till Justitieombudsmannen, JO, för att ha agerat partiskt och ”grovt åsidosatt sitt uppdrag som expertmyndighet”. 

JO har nu bestämt sig för att gå vidare med Kommunals anmälan och utreda Arbetsmiljöverkets agerande.

Arbetsmiljöverket måste senast den 28 september ha lämnat en redogörelse för vad som har hänt. 

Arbetsmiljöverket har i intervjuer med KA vidhållit att de tycker att munskydd i kombination med visir i princip alltid behövs vid nära omvårdnad om det finns misstanke eller bekräftad covid-19, men sagt att det ska avgöras i lokala riskbedömningar. 

Men i förra veckan meddelade Folkhälsomyndigheten att de ändrar sin rekommendation och nu anser att munskydd och visir alltid behövs i de situationerna, eftersom det inte fungerat med de lokala riskbedömningarna och blivit för olika runt om i landet.  

Artikeln är tidigare publicerad på Kommunalarbetaren som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.