Är digitaliseringen ett hot eller en möjlighet?

Både och, menar parterna på den europeiska arbetsmarknaden som nu undertecknat en överenskommelse om hur de gemensamt ska möta utmaningarna. 

Rätt hanterad kan digitaliseringen leda till ökad produktivitet och fler arbetstillfällen.

Men den innebär också utmaningar. Flera yrken kommer att försvinna vilket ökar betydelsen av vidareutbildning.

Dessutom aktualiserar digitaliseringen arbetsmiljöfrågor, som balans mellan arbete och fritid i ett uppkopplat arbetsliv, skriver parterna. 

– Facken och arbetsgivarna på europeisk nivå har undertecknat en överenskommelse som säger att digital förändring inte ensidigt bör införas från ledningshåll utan i samarbete med arbetare och deras fackföreningar, säger Luca Visentini, ordförande för Europafacket (ETUC) i ett uttalande.

– Betydelsen av det här avtalet är uppenbar i en tid då många arbetare behöver använda digitala redskap för att arbeta på distans. Investeringar i digitala färdigheter är särskilt viktiga för Europas framtid. Nu är det upp till de nationella parterna att implementera detta på nationell nivå, säger den europeiska arbetsgivarorganisationen Business Europes generaldirektör Markus J Beyrer.

Parterna ska enligt överenskommelsen först öka kunskapen om digitaliseringens inverkan på arbetslivet, därefter kartlägga risker för att slutligen enas om och tillämpa strategier.

Utöver ETUC och Business Europe har överenskommelsen undertecknats av CEEP som företräder offentliga och offentligägda arbetsgivare samt de europeiska småföretagens organisation SME United.