Några dagar före midsommar stängde Gällivare kommun alla fritids- och kulturanläggningar och varnade för ”okontrollerad smittspridning”.

Anders Nystedt, smittskyddsläkare i Region Norrbotten, pekade ut LKAB som ansvarigt för spridningen.

Ett underhållsstopp mellan 4 och 17 maj då 800 externa entreprenörer kallades in ska enligt Anders Nystedt ligga bakom utbrottet.

Men det tillbakavisar LKAB.

– Vi följde sjukfrånvaron hos oss och de entreprenörer vi anlitar och det fanns inga fall fram till vecka 22. Däremot kom det ett lokalt utbrott vecka 23 (i juni reds anm) och då lyckades vi isolera smittan väldigt snabbt på företaget, säger Monika Sammelin, tillförordnad områdeschef för Malmberget.

Gruvbolaget beslutade att skicka hem 60 personer som kan ha haft kontakt med personer som har covid-19 eller som har symptom.

Ett av två processverk i Malmberget stängde också i tre dagar förra veckan, tisdag till torsdag. 

Lars Olausson, huvudskyddsom­bud ovan jord i Malmberget, berättar att 31 av 550 anställda som jobbar ovan jord har konstaterats smittade med covid-19.

14 av dessa har friskförklarats och två personer har fått sjukhusvård och respiratorbehandling. Det var särskilt ett skiftlag som smittades.

– Jag kan inte sitta och tro för ingen vet hur det startade, men vi borde ha sett ett större utbrott tidigare om det var själva stoppet som utlöste spridningen.

Enligt Lars Olausson vidtog företaget strikta säkerhetsåtgärder inför stoppet i början av maj och han gick själv runt och såg till att personal inte stod i klungor och pratade och jobbade.

– Man fördelade jobben mer utspritt över dygnets alla timmar. Matsalen stängdes, i stället fanns en vagn ute där det fanns mat att köpa, och kaffemaskiner placerades ut i kurar. Första dagarna var det väldigt fullt i omklädningsrummen men sen styrde man om där också.

Lars Olausson menar att det därför var som en ”kalldusch” när antalet smittade ökade i början av juni.

– Nu har alla testats på allmän provtagning som drog i gång för ett par veckor sedan. Vi har haft fyra-fem fall på LKAB som inte haft några symptom alls men som bär på viruset och det är ju livsfarligt. Alla måste ta sitt ansvar och hålla distans, säger han.

Det processverk som stängdes i några dagar öppnade åter på midsommarafton och nu är verksamheten i gång som vanligt i Malmberget.

– Men eftersom vi har en samhällssmitta så har vi infört ännu hårdare restriktioner på arbetsplatsen än tidigare och de som inte behöver vara på jobbet arbetar hemma, säger Monika Sammelin, tillförordnad områdeschef på LKAB.