REPLIK. Vi är mitt i en pandemi och som sjuksköterska vet jag hur otroligt komplex och utmanande den här krisen är för vården.

Att smittan har tagit sig in på landets äldreboenden och att många äldre har avlidit till följd av Coronaviruset är inget annat än fruktansvärt. 

Den S-ledda regeringen har vidtagit många åtgärder för att minska smittspridningen och rädda liv. Idag ser vi att åtgärderna har gett resultat, antalet smittade på landets äldreboenden minskar.

Vi har bland annat infört besöksförbud på våra äldreboenden och ett snabbspår för att få fram skyddsutrustning till samhällsviktiga yrkesgrupper.

Regeringen har också tillfört medel till ökad testning av covid-19, där personal inom hälso- och sjukvården är prioriterade.

Det är ingen hemlighet att många som jobbar inom vården har otrygga anställningar, många arbetar på timmar. För att ingen ska behöva gå till jobbet om man är sjuk har den s-ledda regeringen tillfälligt tagit bort karensdagen.

Det innebär att när man är sjuk får man ersättning från första dagen. Kravet på läkarintyg från och med den åttonde dagen i sjuklöneperioden stoppas också tillfälligt. Allt för att underlätta för den som är sjuk att vara hemma. 

Désirée Pethrus försöker flytta fokus från de kommuner där de själva styr – och uppenbarligen inte prioriterar äldreomsorgen – till regeringen

Kristina Nilsson (S)

Vi inför också ett äldreomsorgslyft, som innebär att vårdanställda ska kunna varva arbete inom äldreomsorgen med betald utbildning till undersköterska. Satsningen ska sen leda till fasta anställningar. 

Désirée Pethrus (KD) skriver i sitt debattinlägg i Arbetet ”att det är regeringens bristande styrning som har gjort att äldrevården drabbas hårt”.

Det stämmer inte.

Som sjuksköterska vet jag att det är arbetsgivarna som ansvarar för att vård- och omsorgspersonal kan utföra sitt arbete på ett säkert sätt, både för sig själv och de som behöver vård.

Där ingår också arbetsgivarnas ansvar för att tillhandahålla ändamålsenlig utrustning. 

Det verkar plötsligt ha gått upp för Kristdemokraterna att sparbesattheten mot äldreomsorgen misslyckats. Partiledaren Ebba Busch har lagt fram förslag för att skapa fler ”trygga jobb” inom bland annat äldreomsorgen.

Tvärtemot hur partiet har agerat i Stockholm, där Kristdemokraterna är ansvarig för just den verksamheten, och där äldreomsorgen har drabbats hårt av covid-19.

Désirée Pethrus försöker flytta fokus från de kommuner där de själva styr – och uppenbarligen inte prioriterar äldreomsorgen – till regeringen.

Det är anmärkningsvärt.  

Rätten till heltid inom omsorgen och att kunna utbilda sig under arbetstid har vi socialdemokrater kämpat för under en lång tid. Därför var detta ett av våra vallöften inför valet 2018.

Det blir nu verklighet i och med det äldreomsorgslyft som regeringen tagit fram tillsammans med Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner.

Satsningen väntas ge välfärden 10 000 nya vårdbiträden och undersköterskor som också får fasta anställningar.

Att det numera även är arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla, bekosta och tvätta arbetskläder för personal inom hemtjänst och äldreomsorg, inte den enskilde medarbetens, är ännu ett viktigt vallöfte som nu blir verklighet runt om i landet.

Vi kommer alltid stå på vårdpersonalens sida.  

För oss socialdemokrater råder det ingen tvekan om våra prioriteringar. Personalen ska ha de bästa förutsättningarna att utföra sina samhällsviktiga jobb så att våra äldre får en trygg vård och omsorg varje dag, året runt. Det är kärnan i det starka samhället.