Ingen ska behöva dö, skadas eller bli sjuk på sin arbetsplats. Med de orden försvarade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark regeringens politik i en riksdagsdebatt den 25 maj angående skyddsmaterial för personal inom äldreomsorgen. 

Men det är uppenbart att regeringen har misslyckats med sitt uppdrag. En obefintlig strategi för att hantera hur coronapandemin slagit inom äldreomsorgen har inneburit att personal har insjuknat.

I ett fall har en sköterska tragiskt avlidit, med misstanken att bristfällig skyddsutrustning låg bakom dödsfallet.

Personalen har inte skyddats då regeringens inte agerat kring regelverk och inköp av skyddsmaterial. Det har också inneburit att vi har misslyckats med att skydda våra äldre.

Mer än var tredje anställd har jobbat utan rätt skyddsutrustning vid något tillfälle under pandemin. 

I debatten konstaterade arbetsmarknadsministern att det är Folkhälsomyndigheten som i sin roll som expertmyndighet rekommenderar den typ av skyddsutrustning som personal behöver ha men att det ytterst alltid är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsplatsen är trygg och säker. 

Det är tydligt att det under hela coronakrisen funnits stora problem med skyddsmaterial vilket även lyfts fram av Kommunal, som är starkt knutna till Socialdemokraterna.

Det är också tydligt att arbetsgivarna inte själva kan ta hela ansvaret i en kris som denna. Särskilt då regeringen inte hjälpt tillräckligt med uppköp av skyddsmaterial. 

Regeringens bristande styrning samt Folkhälsomyndighetens och Arbetsmiljöverkets otydlighet när det gäller skyddsmaterial har gett en osäker arbetsmiljö för personal och sannolikt högre dödstal bland våra äldre

Desirée Pethrus

Ansvariga myndigheter måste utkrävas ansvar.

SVT har kunnat rapportera hur Arbetsmiljöverket pressats av SKR till att både tona ned och backa från sitt ursprungliga ställningstagande om att munskydd ska krävas i all patientnära vård och i stället linjera sig med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten har en viktig och ska ge regeringen råd. Men det är regeringen som styr riket och som kan besluta om regler som alla måste följa.

Då kan man inte lämna walk-over till Folkhälsomyndigheten utan regeringen måste nu se till att personal ute i verksamheterna och våra äldre skyddas. Sverige förtjänar bättre. 

Eva Nordmark pratar gärna om en nollvision vad gäller dödsfall i arbetet. Oftast när det handlat om byggsektorn.

När nu en mer kvinnodominerad sektor som äldreomsorgspersonal, kan man tycka att ministern borde ha ett liknande tonläge som när männen drabbas.  

På Arbetsmiljöverkets hemsida, där myndigheten listar personlig skyddsutrustning mot covid-19 för arbetstagare inom vård och omsorg, finns inte munskydd med. Men för att addera förvirring står det även ”att till exempel kirurgiska munskydd saknas i uppräkningen ska inte tolkas som att dessa inte behöver användas”. 

Vad är det som gäller egentligen? Ska personal inom äldreomsorgen använda munskydd eller är nuvarande föreskrifter tillräckliga? 

Det har nu gått nästan tre månader sedan det första svenska dödsfallet i covid-19. Andelen äldre avlidna som bott på äldreboenden är 54 procent, enligt Socialstyrelsens senaste siffror.

Fortfarande saknas personlig skyddsutrustning och information om vilken skyddsutrustning som gäller.

Men en sak är tydlig: Regeringens bristande styrning samt Folkhälsomyndighetens och Arbetsmiljöverkets otydlighet när det gäller skyddsmaterial har gett en osäker arbetsmiljö för personal och sannolikt högre dödstal bland våra äldre.