Det har varit alldeles för lite fokus på akademikerna i den pågående las-debatten. Det menar Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund som representerar närmare 93 000 medlemmar.

– Det lyfts fram som att las-utredningen enbart är en fråga för arbetarrörelsen. Men det finns en stor samsyn inom hela fackföreningsrörelsen att utredningen är ett dåligt förslag, säger hon.

Enligt de direktiv som las-utredaren Gudmund Toijer fick ska det finnas en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter även fortsättningsvis.

– Jag tycker inte att reaktionerna från arbetsgivarsidan och fackföreningsrörelsen visar att utredningen har en bibehållen balans. Det är en tydlig förskjutning till arbetsgivarnas fördel, säger Åsa Fahlén.

Uppsägningar av personliga skäl i företag med maximalt 15 anställda ska inte längre gå att ogiltigförklara enligt utredningen.

Åsa Fahlén menar att detta förslag även kommer att påverka större arbetsgivare då bevisbördan skjuts över till arbetstagarsidan.

När det gäller turordningsregler vid uppsägningar är också förändringar av las komplicerat för skolan, säger hon.

Oftast utgör en skola en driftsenhet men det finns exempel på skolor med flera rektorer som skulle kunna räknas som flera driftsenheter.

– Även om varje skola räknas som en driftsenhet kan det bli knepigt.

Hon ger som exempel att en slöjdlärare med 20 års anställning kan bli av med jobbet och att det på en närliggande skola med samma huvudman, oftast kommunen, finns en nyanställd slöjdlärare som får behålla jobbet.

– Det riskerar att leda till att lärare drar sig för att arbeta på mindre skolor, skolor i glesbygd eller skolor med lågt söktryck.

Finns det, enligt dig, något godtagbart från utredningen?
– Nej, jag har svårt att se något positivt. Man kan tycka att las är svårt för småföretagare och ja, man behöver säkert titta på det, men det här förslaget innebär en tydlig förskjutning som jag anser riskerar hela den svenska modellen i förlängningen.

Åsa Fahlén menar att politikerna hade alldeles för stort fokus på små företag på den privata sidan när de sjösatte omgörningen av las och att det nu slår fel då det ska omfatta alla anställda.

Du anser inte att de har tänkt på hur det kan slå mot alla yrkesgrupper och inom offentlig sektor?
– Nej, och det tycker jag att man kan kräva. Sitter man och har en utredning där man ska förändra lagar då måste man kunna se konsekvenserna för det som man utreder.