Kräv en bra introduktion

Se till att du får en bra introduktion från arbetsgivaren så att du kan jobba säkert. Gå igenom arbetsuppgifterna, vilka risker finns i arbetsmiljön, och vilka hjälpmedel eller skyddsutrustning kan eller ska du använda? Se också till att du vet var det finns nödutgångar, brandsläckare, hjärtstartare, förbandslåda och annan livsnödvändig information. 

Undvik smitta

Kolla vilka speciella riktlinjer arbetsgivaren har för coronaviruset. Hur undviker du själv att bli smittad och hur ska du förhålla dig till kunder, människor i offentliga miljöer och kollegor? 

Ha koll på arbetstiderna

Det finns speciella regler för minderårigas arbetstider. Ungdomar mellan 16 och 18 år får till exempel arbeta högst åtta timmar per dag och 40 timmar per vecka, undantag kan göras om snittet för en fyraveckorsperiod uppgår till åtta timmar per dag. Då är det möjligt att jobba tio timmar en dag och sex timmar en annan.

Lyft inte för tungt

Jobbar du i livsmedelsbutik eller på lager? Eller kanske någon annanstans där det ska plockas och lyftas? Tänk då på att hellre ta i för lite än för mycket för att undvika belastningsskador. 

Variera jobbet

Är dina arbetsuppgifter ensidiga gäller det att ta små pauser mellan varven för att kroppen inte ska ta för mycket stryk. Ställ dig upp och rör på benen om du sitter hela tiden. Om du får ont, fråga chefen om det finns något annat du kan göra en stund.

Prata med chefen

Om något händer på jobbet, gå till närmaste chef. Kanske är du med om en hotfull situation eller råkar skada dig, då måste du prata med din chef som är ansvarig för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Gå också till chefen om du misstänker att det inte står rätt till med något. Om det finns olycksrisker måste arbetsgivaren få veta detta. 

Källor: Prevent, Arbetsmiljöverket