Kräv en bra introduktion 

Se till att du får en bra introduktion från arbetsgivaren så att du kan jobba säkert. Gå igenom arbetsuppgifterna, vilka risker finns i närmiljön och vilka hjälpmedel eller skyddsutrustning kan du använda? Se också till att du vet var närmsta nödutgångar finns, brandsläckare, hjärtstartare, förbandslåda och annan livsnödvändig information. 

Undvik smitta

Kolla vilka speciella riktlinjer arbetsgivaren har för coronaviruset. Hur undviker du själv att bli smittad och hur ska du förhålla dig till kunder, människor i offentliga miljöer och kollegor. 

Ha koll på arbetstiderna

Det finns speciella regler för minderårigas arbetstider. Ungdomar mellan 16 och 18 år får till exempel arbeta högst åtta timmar per dag och 40 timmar per vecka, undantag kan göras om snittet för en fyraveckorsperiod uppgår till åtta timmar per dag. Då är det möjligt att jobba tio timmar en dag och sex timmar en annan.

Lyft inte för tungt 

Jobbar du i livsmedelsbutik eller på lager? Eller kanske någon annanstans där det ska plockas och lyftas? Tänk då på att hellre ta i för lite än för mycket för att undvika belastningsskador. 

Variera jobbet 

Är dina arbetsuppgifter ensidiga gäller det att ta små pauser mellan varven för att kroppen inte ska ta för mycket stryk. Ställ dig upp och rör på benen om du sitter hela tiden. Om du får ont, fråga chefen om det finns något annat du kan göra en stund. 

Prata med chefen

Om något händer på jobbet, gå till närmaste chef. Kanske är du med om en hotfull situation eller råkar skada dig, då måste du prata med din chef som är ansvarig för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Gå också till chefen om du misstänker att det inte står rätt till med något. Om det finns olycksrisker måste arbetsgivaren få veta detta. 

Källor: Prevent, Arbetsmiljöverket 

Få sommarjobb i år

Nästan hälften av alla sommarjobb som var utannonserade via Arbetsförmedlingen försvann under mars och april. Behovet av sommarjobbare minskade kraftigt när coronapandemin fick fäste i landet.

Det är bara inom vård och omsorg det fortfarande behövs många sommarjobbare men i år tillåts ingen under 18 år att jobba på arbetsplatser som kan innebära risk för smitta av coronaviruset, som inom äldreomsorgen, på förskolor eller LSS-boenden.

Regeringen har infört ett statligt bidrag till kommunerna om 180 miljoner kronor för att ordna fler sommarjobb. Men bara 103 av landets 290 kommuner har ansökt om att få ta del av pengarna i år och totalt betalas det ut 45 miljoner kronor.

Källor: Dagens Samhälle, Arbetsförmedlingen, Prevent