I debatten om prostitution får vi inte tro att sexköp uppstår i ett vakuum. Mäns efterfrågan på att köpa sig rätten till kvinnors kroppar är ett enormt samhällsproblem.

Det leder i mycket stor omfattning till våld och övergrepp mot kvinnor och utsatta grupper. 

Vi på MÄN anser att vi måste ställa frågan om varför det överhuvudtaget finns en efterfrågan. Vi är alla en del av detta, men då män är kraftigt överrepresenterade som sexköpare faller ansvaret tyngre på gruppen män.

Nästan en av tio män i Sverige har någon gång köpt sex enligt en undersökning från Folkhälsomyndigheten. Den gruppen är så stor att dem som ingår i den skulle kunna rösta in ett parti i riksdagen.

Att många män nu tar avstånd från sexköp är bra. Men när allt fokus hamnar på en förövare är det är lätt att avfärda frågan som något som inte rör en själv eller de i ens närhet.

Kring varje man som köper sex finns oftast en större umgängeskrets av män som vet eller anar att deras kompis köpt sex.

Många tar nu i sociala medier avstånd från sexköp. Men vad händer när drevet lagt sig?

Alàn Ali

Känner du fler än tio män så är det statistiskt sannolikt att du känner någon som har köpt sex. Känner du fler är risken ännu större. Därför bör alla män fråga sig: hur tar jag ansvar gentemot mig själv och min omgivning?

Redan på förskolan lär vi oss att det är effekterna av våra handlingar som vi hålls ansvariga för, inte våra intentioner med handlingen. De flesta vet att det är olagligt att köpa sex i Sverige.

För att ta steget till att köpa sex kräver därför en rad attityder som rättfärdigar ett sådant beteende. Det är dessa attityder vi alla har ett gemensamt ansvar att förändra, män i synnerhet.

Hur vi förhåller oss till dessa attityder blir avgörande för vad som normaliseras och inte normaliseras och vad som ses som okej och inte okej. 

Män måste bli bättre på att hjälpa varandra att bli medvetna om och förhålla sig kritiskt till attityder hos sig själva och sin omgivning. Män måste hålla varandra ansvariga, genom samtal och genom handlingar. 

Det måste ske mellan killkompisar i alla situationer: i fikarummet, vid matbordet, på pubrundan, på spelkvällen, i sporthallen. Det kan inte vara de som utsätts som ska behöva ta ansvar för sin egen frigörelse. 

Förändringen måste komma från de som dominerar efterfrågan och som därmed bär det största ansvaret. 

Känner du fler än tio män så är det statistiskt sannolikt att du känner någon som har köpt sex. Känner du fler är risken ännu större

Alàn Ali

En vän säger ifrån när ens kompis förmildrar sexuella övergrepp. En riktig vän hjälper och stöttar sin kompis att ta ansvar för att bete sig bra mot andra även om detta innebär att synliggöra och vara kritisk mot sin väns problematiska attityder eller beteenden.

Om fler manliga vänner tränade sig i att bli bättre i detta kan vi tillsammans skapa attitydförändringar som kan leda till minskad sexhandel och färre övergrepp. 

Många tar nu i sociala medier avstånd från sexköp. Men vad händer när drevet lagt sig? Vi vill uppmana alla män att lära sig mer om attityder som normaliserar sexköp och börja ta ansvar för sig själva och andra män. 

Ett sätt är att stödja den lokala kvinnojouren, ett annat att donera pengar till organisationer som arbetar med människor på väg ut ur prostitution så som Talita. 

Du kan också stödja den långsiktiga kampen genom att bli medlem i MÄN.

Vi är en feministisk medlemsrörelse som sedan 1993 kämpar för att förebygga och stoppa mäns våld. Att kämpa för att stoppa mäns efterfrågan på sexköp är en viktig del av det arbetet. 

Män – det är upp till bevis. Är du redo att stödja den organiserade kampen för en manlighet som inte bygger på våld, sexuell exploatering och kränkande jargong?

Många frågar var männen som engagerar sig är – här är vi. Vi behöver bli fler som tar ställning.

Välkommen till vår rörelse! Tillsammans kan vi stoppa mäns våld.