I tre år hade antalet anmälda arbetssjukdomar minskat, men 2019 bröts den positiva trenden.

Då anmäldes totalt 10 600 arbetssjukdomar, en ökning med 1 700 anmälningar på ett år, visar statistik från Arbetsmiljöverket som släpptes i dag.

– Det är en bred uppgång. Den stora gruppen som anmäler arbetssjukdomar är offentlig förvaltning och vård- och omsorg, säger Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket.

Största ökningen av arbetssjukdomar står kvinnor för. Det är nästan dubbelt så vanligt att kvinnor anmäler att de blivit sjuka av jobbet jämfört med män.

– En stor del av orsakerna kopplas till organisatoriska och sociala förhållanden på jobbet. I ljuset av hur arbetet ser ut i de här branscherna nu så är det särskilt intressant att följa framöver, säger Ann Ponton Klevestedt.

Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket.

Hittills i år så ligger antalet anmälda arbetssjukdomar kvar på ungefär samma nivå som i fjol under samma period.

Men Ann Ponton Klevestedt påpekar att det sker förändringar mellan branscher. Medan arbetssjukdomar ökar inom vård- och omsorgssektorn så har det i år minskat i andra branscher.

Sett till andelen sysselsatta i respektive bransch så kom flest anmälningar om arbetssjukdomar 2019 från tillverkningsindustrin. Både bland män och kvinnor.

Tunga lyft, olämpliga arbetsställningar och ensidigt repetitivt arbete är vanligt vilket kan leda till fysisk ohälsa.

– Visserligen tuffar tillverkningsindustrin på i år men det kanske ändå finns tid att titta på hur arbetsmiljön är och hur man jobbar med den för att minska andelen arbetssjukdomar, säger Ann Ponton Klevestedt.

Anmälda arbetssjukdomar efter misstänkt orsak 2019

(Arbetstagare och egenförtagare)

Vad är arbetssjukdom?

Utmärkande för en arbetssjukdom är att besvären uppstår först efter en längre tids skadlig exponering och att de kan vara av fysisk eller psykisk karaktär. Arbetsskador som uppkommit på annat sätt än genom olycksfall i arbetet klassificeras som arbetssjukdomar.

Källa: Arbetsmiljöverket