Ena dagen tydliga sommarplaner med ett roligt jobb på kafékedjan Espresso House. Andra dagen utan jobb och inkomst. 

För konststudenten Desirée Lind kom beskedet att hon varken hade extraknäcket eller sommarjobbet kvar som en chock.

Semesterschemat var ju lagt när hennes chef hörde av sig och sa att hon inte längre hade jobbet kvar. Det var i mitten av mars i år och den stora varselvågen i coronakrisens spår låg ännu en bit bort. 

– Då kändes det som ett väl drastiskt drag, men nu har jag accepterat läget, säger hon. 

I dag, den 25 maj, kom hennes sista studiemedel från CSN. Eftersom hennes sambo, som också jobbade på Espresso House, fick samma besked står hushållet utan inkomst tills nästa utbetalning från CSN i september. Och hon är osäker på om hon kan få a-kassa under den tiden.

Att tillfälligt anställda fått det tufft i coronakrisen syns tydligt i de detaljerade siffrorna från Statistiska Centralbyråns, SCB, arbetskraftsundersökning, AKU, som kom i dag.

I april i år jobbade de med tidsbegränsade anställningar totalt 15,5 miljoner timmar, en minskning jämfört med samma period förra året. Då låg siffran i stället på 18,8 miljoner timmar. 

I vissa branscher har de anställda utan fast jobb drabbats extra hårt. Hårdast har krisen slagit mot de tidsbegränsat anställda som jobbar inom hotell- och restaurangbranschen, visar siffrorna. 

I april förra året jobbade de tillfälligt anställda i den branschen totalt 1,9 miljoner timmar.

När coronakrisen nu slagit till visar siffran för april att det sjunkit till 300 000 timmar, alltså en dramatisk minskning.

Även byggbranschen sticker ut, där antalet arbetade timmar minskat med mer än 50 procent bland de som jobbar tillfälligt. 

I sin stora AKU-undersökning drar SCB också slutsatsen att både antalet fast anställda och tidsbegränsat anställda minskat mycket jämfört med i februari i år, när coronakrisen ännu inte hade drabbat Sverige hårt. 

Studenten Desirée Lind som står utan jobb poängterar att hon ändå inte hör till de som är värst drabbade på arbetsmarknaden.

Både hon och sambon har föräldrar med lantställen, där de kan vara och få mat. De har också lite pengar sparade som gör att de har råd med hyran.

Inte heller är hon så orolig för att hennes framtida chanser att få jobb ska bli mindre. 

– Det känns ändå okej, i och med att många arbetsgivare nog kommer att ha förståelse för varför man har en lucka på cv:t. Men samtidigt är jag en sån som alltid har arbetat så det känns tufft att inte få göra det.

Nu väntar hon på besked från ett annat kaféjobb som hon sökt och där de ännu inte sagt tvärt nej.