Det var i augusti 2017 som en djurvårdare dödades av en björn i Orsa Rovdjurspark. Björnen grävde sig in i ett tomt hägn där djurvårdaren förberedde inför matning och attackerade mannen, som skadades så svårt att han avled. 

I höstas åtalades den före detta anläggningschefen och den före detta vd:n på djurparken för arbetsmiljöbrott. Åklagaren ville också att Grönklittsgruppen AB, som äger djurparken, skulle betala en företagsbot på åtta miljoner kronor. 

I dag föll domen i Mora tingsrätt. Den före detta anläggningschefen döms för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död och framkallande av fara för annan, eftersom besökare som också befann sig i hägnet hade kunnat skadas. Han döms till villkorlig dom och dagsböter. 

Domstolen konstaterar att det var väl känt bland såväl personal som chefer att björnarna i stor omfattning grävde och att unga brunbjörnar, som befann sig i det aktuella hägnet, var särskilt grävningsbenägna. 

På andra ställen hade marknät lagts ner i marken, vilket hindrade björnarna från att gräva sig ut ur hägnet. Något marknät hade dock inte lagts ner vid hägnet där olyckan inträffade.

Tingsrätten skriver att inga särskilda åtgärder vidtogs inför de publika matningarna när det befann sig björnar i hägnet intill, trots att man visste att maten gjorde björnarna extra benägna att gräva.

”Genom att inte utföra tillräckliga riskbedömningar och vidta nödvändiga åtgärder har XX agerat oaktsamt och därigenom orsakat XX död.” skriver tingsrätten i domen. 

Åklagaren ansåg att brottet skulle betraktas som grovt. Tingsrätten skriver att chefen trots de brister som framkommit och som man menar ledde till djurvårdarens död, arbetat med att höja säkerheten i djurparken sedan han började som chef 2016. Med hänsyn till det anser tingsrätten inte att oaktsamheten ska bedömas som grov. 

Den andra mannen frias helt. Han var vd för djurparken och hade delegerat arbetsmiljöansvaret till anläggningschefen.

Åklagaren menade att vd:n borde ha kontrollerat att anläggningschefen gjort korrekta riskbedömningar och vidtagit de säkerhetsåtgärder som krävde.

Tingsrätten skriver dock att det inte fanns skäl för vd:n att tro att anläggningschefen brustit i detta och ansåg att det var att dra det straffrättsliga ansvaret för långt. 

Grönklittsgruppen AB döms att betala företagsbot på 2,5 miljoner kronor. 

Den före detta anläggningschefen och Grönklittsgruppen döms också att betala skadestånd till djurvårdarens föräldrar och två syskon på sammanlagt 90 000 kronor.

Grönklittsgruppen AB döms att betala företagsbot på 2,5 miljoner kronor. 

Artikeln är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.