KULTURDEBATT. Det är med stor sorg och oro som vi nås av beskedet att Teater Pero nu lämnar sin scen på Sveavägen, där så många barn och unga har fått ta del av fantasirik och innovativ scenkonst genom åren.

Tidigare i år lämnade Fria Teatern sin scen i Högdalen och för ett par år sedan omvandlades Boulevardteaterns scen på Götgatan till en butik. 

Ytterligare fria teatergrupper har larmat om stora problem med att bevara sina scener, som oftast används även av gästande grupper.

De fria teatrarna i Stockholm spelar inte bara för stadens invånare utan turnerar flitigt hela regionen och i landet, särskilt med föreställningar som riktar sig till barn och unga. 

Det är en nationell, regional och kommunal angelägenhet.

Vi uppmanar stat, region och kommun att se till att det kommer stöd för kulturlokaler

Vasiliki Tsouplaki, Torun Boucher, Ann Mari Engel

Tyvärr har de fria grupperna, med och utan egna scener, levt på svältgränsen under en längre tid.

Eskalerande kostnader för lokaler och personal har inte motsvarats av ökade bidrag. Verksamheter har till stor del fått byggas med underbetalt eller ideellt arbete.

Coronapandemin innebär en omvälvande tid. För kulturen har följderna av att stänga ner alla publika verksamheter under våren varit katastrofala.

De extra krisstöd som har inrättats är mycket välkomna, men räcker inte till för att kompensera uteblivna intäkter, inställda evenemang och stora kostnader för redan nedlagt arbete.

Hittills är de inkomna ansökningarna om krisstöd till kulturen mångdubbelt fler än vad det finns avsatta medel på statlig, regional och kommunal nivå.

Många faller också utanför de uppsatta kriterierna för att kunna söka bidrag. 

En stor del av teatrarnas fasta kostnader utgörs av lokalhyror. Många av scenerna i Stockholm finns i fastigheter som är är privatägda medan andra ägs av staten eller staden.

Oavsett värd har hyreskostnadernas stigit brant de senaste åren. 

Betydligt blygsammare summor har gått till stöd till för delar av kulturlivet.

Vasiliki Tsouplaki, Torun Boucher, Ann Mari Engel

Vi vet inte hur länge scenerna kommer att behöva vara stängda. Vi vet inte hur den ekonomiska krisen kommer att slå för varje aktör. 

Men vi vet att kulturen kan spela en avgörande roll för att bearbeta stora händelser, att kulturen kan vara ett sätt att förstå sig själv och sin omgivning – inte minst för den yngsta publiken. 

Därför måste vi se till att bevara lokalerna för de fria scenerna.

Det är många miljarder som nu avsatts för stöd till olika delar av näringslivet. Betydligt blygsammare summor har gått till stöd till för delar av kulturlivet. 

Vi uppmanar stat, region och kommun att se till att det kommer stöd för kulturlokaler, som gör att det kommer att finnas kvar scener för fri teater i Stockholm. 

Vi vill inte se fler teaterscener i huvudstaden omvandlas till butiker och kontor.

Vi vill se att de snart igen fylls av en förväntansfull publik. 

Vasiliki Tsouplaki, Vänsterpartiet, Riksdagens kulturutskott
Torun Boucher, Vänsterpartiet, kulturnämnden Stockholms stad
Ann Mari Engel, Vänsterpartiet, Region Stockholms kulturnämnd