Förutsättningarna för jobb har sannerligen förändrats de senaste månaderna. 

I många länder pratas det om massarbetslöshet som följd av coronapandemin. Men det finns ändå många platser där chansen till jobb är god trots de rådande omständigheterna, däribland Sveriges tre största städer. 

Åtminstone om man ska tro det brittiska företaget Future Learn som erbjuder onlinekurser- och utbildningar i samarbete med universitet, organisationer och institutioner över hela världen, inklusive Sveriges lantbruksuniversitet. 

Företaget har efter coronutbrottet rankat hundra städer efter hur bra de är att jobba i. I topp hamnar Singapore följt av Köpenhamn och Helsingfors. 

Men inte långt därefter hittas både Göteborg och Malmö, på sjätte respektive sjunde plats. Stockholm placerar sig som nummer 18. 

– Ingen kan förutspå framtiden men vi kan använda data och statistik för att erbjuda de bästa utsikterna för vilka städer och länder som sannolikt kommer att fortsätta blomstra, säger Simon Nelson, vd på Future Learn i ett uttalande.

Städerna har rankats efter deras ekonomiska förutsättningar, liksom möjligheter till utbildning och karriär. En mängd data har analyserats, såsom BNP, arbetslöshetssiffror, levnadskostnader, hushållsinkomster och könsbalans på arbetsmarknaden.

Även arbetares rättigheter liksom lagar om föräldraledighet har vägts in i det totala betyget. 

Singapore och Dubai får väldigt dåliga siffror vad gäller arbetares rättigheter men de rankas bra vad gäller exempelvis möjligheterna för utländska medborgare att bosätta sig i städerna och jobba, liksom möjligheterna för unga att få jobb. Därav deras höga slutbetyg.

Studien påbörjades före coronautbrottet och har därför kompletterats längs vägen med ytterligare data, skriver Future Learn. 

Bland annat har man tittat på regeringars hantering av krisen och de stödpaket som har lanserats för att stötta både individer och företag.

Undersökningen kompletterades därefter med enkäter med invånare i karantän i olika länder. De fick betygsätta hur krisen påverkat deras möjligheter till anställning, liksom hur deras respektive regeringar hanterat krisen. 

Här är bästa förutsättningarna för jobb under 2020

  1. Singapore
  2. Köpenhamn
  3. Helsingfors
  4. Oslo
  5. Dubai
  6. Göteborg
  7. Malmö
  8. San Francisco
  9. München
  10. Genève