Stannar förskolan – stannar Sverige. Aldrig någonsin har det varit tydligare än under coronapandemin. Under den här våren har Sveriges förskolor med besked visat hur oerhört samhällsbärande de är.  

När många verksamheter stängt ned, personal permitteras och människor jobbar hemma, står förskolan stark kvar.

Men det är inte utan heroiska insatser från förskolepersonalen som gjort det möjligt för barn att känna trygghet i en orolig tid.  

När vi i dag uppmärksammar Förskolans dag är det med stolthet inför hur förskollärare kämpar med att bibehålla lugn och sprida glädje i undervisningen för de allra minsta. 

I en värld där framtiden ter sig allt mer oviss, är behovet av en lärorik och jämlik start i livet är viktigare än någonsin för alla barn.

Ja, förskolan fyller en viktig funktion för att människor ska kunna arbeta i hemmet utan att ha Bolibompadraken på högsta volym medan de försöker ha en videokonferens. Men. Coronapandemin har också kastat ljus på hur viktig förskolans roll är för att ge barn en likvärdig möjlighet till tidigt lärande, som gör att de får de bästa förutsättningarna till en fortsatt bra skolgång.

Det blir extra tydligt då flera kommuner har tvingats porta barn till föräldralediga och arbetslösa från förskolan på grund av personalbristen i coronapandemins spår, då många är sjukskrivna.

Det här är åtgärder som strider mot skollagen, men som kommuner tvingats till i ett extremläge.

Förskolan och förskollärarnas pedagogiska kunskaper är helt avgörande för barns utveckling och lärande. När barn av olika anledningar hålls hemma från förskolan riskerar det att öka på klyftor och segregering, då de går miste om viktig stimulerande undervisning som kan ge dem en bättre start i livet.  

Det är nu viktigare än någonsin att våra politiker tar förskollärarbristen på allvar och ser till att förskollärarna får rätt förutsättningar, även efter coronapandemin

Johanna Jaara Åstrand

Redan innan Covid-19 lamslog Sverige var förskolorna satta under hård press. Även under normala omständigheter är arbetsbelastningen hög, nu har den för många varit extrem.

Förskollärare kämpar nu under tuffa förutsättningar med sjukfrånvaro bland personalen och den sedan tidigare stora bristen på förskollärare.

Till det kan läggas den oro som många förskollärare uttryckt över att smittas av corona, eller föra smittan vidare till riskgrupper.

Att små barn inte klarar av social distansering är ett faktum och förskollärare försöker navigera bland de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten har satt upp för skolor och förskolor.

Det ökar på pressen att uppnå kraven utifrån skollagen och läroplanen. Siffror från Lärarförbundets undersökning om Covid-19 visar att hela 75 procent av förskollärarna upplever att det är något eller mycket svårare att uppnå läroplanens och skollagens krav. 

Förskollärare ska kunna göra det som de är utbildade för, att undervisa barnen.

Långt innan coronapandemin har förskollärarna tampats med brist på tillräckligt många kollegor och tid att planera och utveckla sitt arbete.

I dag är förskolan en del av utbildningsväsendet med en egen läroplan, där förskolläraren har en central roll att leda undervisningen.

Samtidigt är personaltätheten låg och barngrupperna stora vilket försvårar möjligheterna till planering.

Det är nu viktigare än någonsin att våra politiker tar förskollärarbristen på allvar och ser till att förskollärarna får rätt förutsättningar, även efter coronapandemin.