Det blåser återigen högervindar i Europa. De demokratiska värden som länge präglat vår kontinent är nu hotade och ännu en gång ser vi hur odemokratiska krafter på yttersta högerkanten försöker vinna arbetarklassens röster i syfte att skapa ett samhälle som gör skillnad på människor.

I ett EU där en övertro på marknaden dominerat den politiska dagordningen har majoriteten lämnats efter, medan några få blivit stora vinnare.

De demokratiska vindar som svepte över Europa i början på 90-talet handlade om frihet och demokrati, men resultatet blev något annat.

När dåvarande EG-ordförande Jacques Delors valde att fördjupa handeln medlemsländerna emellan gjordes det med avstamp i västvärldens sätt att organisera sin ekonomi.

När den inre marknaden fullbordades 1993 garanterades de fyra friheterna: fri rörlighet för tjänster, varor, människor och kapital.

Den nyliberala marknaden dominerade tillvägagångssättet den fria rörligheten implementerades.

När åtta forna öststater därefter anslöt sig som fullvärdiga medlemmar till unionen 2004 var den gamla konflikten mellan öst och väst så gott som död.

Högerextremismen gror i ojämlikheten och vinner mark från de etablerade partierna men det är vi som har de politiska lösningarna på det ojämlika och orättvisa samhället

Tajma Sisic

Detta intensifierade handeln ännu mer.

Det går att finna argument för den fria marknaden och att den medfört positiva effekter för medlemsländerna i EU.

Men kapitalismen och den nyliberala ekonomin kommer alltid att centrera rikedomen till enbart ett fåtal personer.

I dag ser vi hur högerextremismen växer i land efter land och är den tredje största partigruppen i det europeiska parlamentet. Fantasin om en fri marknad som per automatik frigör människor har skapat en splittrad union som inte längre håller ihop.

I många länder ansluter sig idag arbetare till de högerextrema krafterna när vänstern och arbetarrörelsen misslyckats med att ge svar på frågor om orättvisa, ojämlikhet och fattigdom.

Nu har vi ett splittrat Europa.

I Polen ser vi hur odemokratiska krafter befäster sin makt och gång på gång inskränker de mänskliga rättigheterna. Ungern har blivit en semi-demokrati där de demokratiska inskränkningarna är häpnadsväckande.

Forna medlemsstaten Storbritannien har lämnat unionen och valt en sekundär relation till Europa. Demokratin var syftet, marknadslösningar och ojämlikhet blev resultatet av den förda politiken i den europeiska unionen.

Men det går att förändra. 

Vi behöver styra den europeiska samhällsutvecklingen mot ökad jämlikhet. Tillsammans med våra systerpartier i EU ska vi skapa en union som sätter människors grundläggande rättigheter och behov i främsta rummet framför kvartalskapitalismen.

Den europeiska ekonomin och handeln måste syfta till att skapa ett samhälle som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart.

Ett samhälle som är jämlikt.

Frihet för människan ska vara vägledande i EU:s handelspolitik istället för att enbart fokusera på varor och tjänster.

Coronakrisen visar oss hur sårbart samhället är och hur sårbara vissa samhällsgrupper är i det ojämlika samhället. Den europeiska gemenskapen och samarbetet behövs för att skapa det jämlika samhället.

För att nå dit behöver vi tillsammans kämpa för en union som inte accepterar ett samhälle där människor fastnar i fattigdom och där känslan av utanförskap förstärks.

Högerextremismen gror i ojämlikheten och vinner mark från de etablerade partierna men det är vi som har de politiska lösningarna på det ojämlika och orättvisa samhället.

Nu måste vi agera efter det.

Om 70 år ska vi stå på barrikaderna och säga, det var vi som byggde det rättvisa och jämlika Europa.

Tajma Sisic, internationell ledare SSU