Pengarna går helt enkelt inte åt. Av de 24,3 miljarder som Arbetsförmedlingen under året skulle lägga på arbetsmarknadspolitiska program kommer 3 miljarder finnas kvar vid årets slut, visar en ny prognos från myndigheten.

Det trots att arbetslösheten skjutit i höjden i och med coronakrisen.

En orsak är att det, i och med krisen, blivit mycket svårare att få ut arbetssökande i subventionerade anställningar, enligt myndigheten.

– Vi har höga ambitioner att ge stöd till så många arbetssökande som möjligt, men vi befinner oss i ett läge där många arbetsgivare har mycket svårt att ta emot arbetssökande, säger generaldirektör Maria Mindhammar.

Två andra förklaringar är att det stora inflödet av nya arbetslösa gjort att Arbetsförmedlingen helt enkelt inte har kapacitet att fatta tillräckligt många beslut.

Arbetet kunde i dag visa att varje arbetsförmedlare fått 50 procent fler arbetslösa att ta hand om sedan förra årsskiftet, i och med de stora nedskärningarna på myndigheten.

– Jag har ansvar för arbetsmiljön på myndigheten. Det är ett ansträngt läge och det finns synpunkter till och med hos Arbetsmiljöverket, sa Maria Mindhammar på dagens presskonferens.

Arbetsförmedlingen har nu kontaktat regeringen och frågat om möjligheten att få spara pengarna som blivit över till nästa budgetår.

Man har också ansökt om ytterligare förvaltningsanslag på ungefär 800 miljoner för nästa års budget, alltså de pengar som används till bland annat personal och kontor.

– Vi står inför en oerhört stor utmaning, men jag känner en trygghet i alla professionella medarbetare och att regeringen noga följer utvecklingen och även fortsatt ger myndigheten förutsättningar att hantera situationen, säger Maria Mindhammar.

Samtidigt fortsätter de många varslen på arbetsmarknaden, och arbetslösheten fortsätter att stiga. Den senaste veckan skrev omkring 13 000 personer in sig på Arbetsförmedlingen, vilket kan jämföras med 7 300 samma vecka året innan.

Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen beskrev två scenarior på dagens presskonferens. Om viruset avtar under andra kvartalet kan arbetslösheten nå 11 procent i juni.

Om viruset i stället fortsätter över sommaren kan arbetslösheten pekar på omkring 14 procent i september. I dag är arbetslösheten cirka 8 procent.

– Vi är i ett läge vi aldrig varit i förut, sa Annika Sundén på presskonferensen.

I och med situationen byter Arbetsförmedlingen i viss mån strategi för att hantera krisen, meddelade generaldirektören Maria Mindhammar på presskonferensen.

För att undvika att de många nyinskrivna blir långtidsarbetslösa tänker man bland annat öka antalet personer som får så kallad stöd och matchning av fristående aktörer, redan under de första månaden som arbetslös.

– Det är väldigt viktigt att undvika att arbetslösheten biter sig fast i den här nya målgruppen.

Allt fler arbetslösa

Arbetslösheten över 8 procent