39 miljarder kronor. Så mycket räknar regeringen med att det omsättningsstöd till krisande företag som presenteras i dag ska kosta skattebetalarna.

Stödet ska gå till företag som förlorat mer än 30 procent av omsättningen i mars och april jämfört med året innan. Redan tidigare finns de så kallade permitteringsstöden där staten betalar delar av företagens lönekostnader under krisen.

Nu får alltså företagen också stöd för att kunna betala sina andra fasta kostnader, för att undvika att de går omkull.

– Det som är bra med dagens stöd är att det är en ytterligare åtgärd för att rädda svenska företag och svenska jobb och undvika att folk blir arbetslösa, sa finansminister Magdalena Andersson (S) på en presskonferens tillsammans med regeringskollegan MP och samarbetspartierna C och L, där stödet presenterades.

Omsättningsstöd har varit hett eftertraktat av näringslivsorganisationerna och också krävts av oppositionspartierna M, KD och SD. Liknande stöd finns redan i våra nordiska grannländer.

Storleken på stödet kommer att variera beroende på hur stor del av omsättningen företaget förlorat under krisen och kommer ligga på mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader när lönekostnaderna dragits bort.

Den maximala summan ett företag kan få är 150 miljoner. Uppskattningsvis 180 000 företag kan komma att ha rätt till stödet.

– Det här är ett mycket kraftfullt stöd, det hittills största vi presenterat för att klara svenska jobb och företag, sa Emil Källström ekonomisk-politisk talesperson i Centerpartiet på dagens presskonferens.