Arbetsmiljöverket väntas nu kräva starkare smittskydd för busschaufförer, i form av stängda framdörrar.

I Stockholm möts bussresenärer sedan tidigare av stängda dörrar längst fram i bussen. Men på många andra ställen i landet har skyddsombud fått driva frågan hårt. 

Arbetsgivarna har svarat med argument som handlar om både ekonomi och att stängda dörrar inte ansetts vara motiverat ur smittohänseende.

För några veckor sedan ansåg inte heller Arbetsmiljöverket att stängda framdörrar var motiverat.

Som svar på ett skyddsombudsstopp skrev Arbetsmiljöverket att man inte såg någon omedelbar och allvarlig fara för liv och hälsa om en resenär förhållandevis snabbt passerar bussföraren via framdörren.

Men under förra veckan meddelade myndigheten flera arbetsgivare att den nu förbereder förbud mot att släppa in passagerare genom framdörrarna. Än är de formella besluten inte fattade, företagen har fått förvarningar med möjlighet att lämna synpunkter.

På Keolis i Dalarna väntas ett förbud mot öppna framdörrar träda i kraft nu på fredag den 17 april. Men dörrarna har nu stängts på bolagets bussar, uppger företaget och Madeleine Wibecker som är huvudskyddsombud på Keolis i Borlänge.

Madeleine Wibecker säger att beskedet om ett kommande förbud väckte enorm glädje förra veckan då framdörrarna ännu användes.

– Man finner inga ord, det är så otroligt många förare som är jätterädda och vi har lagt ner så otroligt mycket arbete på att komma hit för deras skull, säger hon.

Den nittonde mars skickade hon och en skyddsombudskollega i Falun in en begäran om åtgärder till Arbetsmiljöverket, det gällde bland annat just stängda framdörrar. I och med det hävda skyddsombudsstoppet på ett annat bolag väntade de sig inte det gehör de nu fått. 

Arbetsmiljöverkets kommande förbud väntas också omfatta att stolsraderna närmast chauffören stängs av. Så sker redan sedan tidigare på Keolis i Dalarna och på bussbolag runt om i landet.

Stängda framdörrar har varit en krångligare fråga eftersom det väcker frågor om det är bussbolagen eller regionerna, som beställer trafiken, som ska stå för eventuellt förlorade biljettintäkter.

I det förhandsbesked som Arbetsmiljöverket har skickat till Keolis resonerar myndigheten annorlunda än tidigare kring droppsmitta:  ”Vid påstigning fram i bussen säkerställs inte att bussförare har ett tillräckligt avstånd till passagerare eftersom bl.a. förkylda resenärer förekommer”, står det i beskedet.

Myndigheten tillägger att det också finns viss osäkerhet kring om personer utan symptom kan smitta. ”Även den luft som kommer utifrån när dörrar öppnas kan möjligen utgöra en kraft som gör att dropparna färdas längre” fortsätter myndigheten.