Den senaste tiden har juristerna på fackens rättsliga byrå, LO-TCO Rättsskydd, fått en hel del frågor från fackförbundens ombudsmän som undrar hur de nya reglerna om korttidspermittering ska tolkas.

– Det är väl den tydligaste skillnaden i och med corona. Och att förhandlingar i AD och tingsrätt blir uppskjutna för att någon har sjukdomssymptom, säger Dan Holke, vd på LO-TCO Rättsskydd.

Men på sikt, när den mest akuta coronakrisen lagt sig, tror Dan Holke att fler ärenden kan dras till Arbetsdomstolen och att tvisternas karaktär kan komma att påverkas.

– Det har varit ganska få ärenden i Arbetsdomstolen de sista två, tre åren. Det har man trott beror på att konjunkturen har varit bra. Det har varit ganska lätt att lösa tvister i och med att det varit lätt att hitta ett annat jobb. Går vi in i en tid av högre arbetslöshet kan jag tänka mig att folk kommer vilja slåss mer för sina jobb, säger Dan Holke som samtidigt betonar att det är svårt att veta exakt hur utvecklingen blir.

Så vilka arbetsrättsliga tvister kommer vi att se mer av?

Dan Holke tror att flera tvister kan väckas om korttidspermitteringar, alltså när de anställda går ner i tid och staten tar en stor del av lönekostnaden.

– Det har tecknats en massa avtal av om korttidspermittering och det kan säkert uppstå tvister så småningom om hur man ska tolka dem. Först måste det ju finnas ett centralt avtal och sen tecknar man lokalt avtal. Många av avtalen har tecknats under stark tidspress. Vissa kanske inte haft tid att tänka till ordentligt.

Därtill kan det bli fler tvister när anställda inte får ut lön. Finns det ingen oenighet kring lönen blir det inte ett arbetsrättsligt ärende utan ett konkursärende, poängterar Dan Holke. Då är LO-TCO Rättsskydd ofta med och ser till att de anställda får statlig lönegaranti. 

– Men har man olika uppfattning om vilken lön man har rätt till då blir det ett tvisteärende och hamnar i Arbetsdomstolen eller tingsrätten.

Ser du framför dig andra tvister som kan bli vanligare framöver? 
– Säger man upp delar av personalen kan det naturligtvis även komma att handla om turordningsfrågor.