Under coronakrisen är fler övertidstimmar att vänta för många som jobbar i vården.

Arbetet har frågat Jonas Nilsson, förbundsombudsman på fackförbundet Kommunal, om vad som gäller kring arbetstid och övertid. 

Vilken typ av arbetstid kan arbetsgivaren beordra så här i coronatider? 
– Det arbetsgivare gör först är att använda sig av ordinarie arbetstid. När det inte räcker till går man över till mertid och fyllnadsersättning för de som jobbar deltid. Sen kommer övertiden in. Först när man inte klarar av arbetet inom ramen för normal övertid kan det bli fråga om nödfallsövertid. 

Och vad är nödfallsövertid?
– Det regleras inte i det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och Sveriges kommuner och regioner, SKR, utan i arbetstidslagen. Det handlar om att arbetsgivaren får utökad rätt att beordra övertid vid vissa oförutsedda händelser som till exempel kan innebära fara för liv och hälsa.

– Nödfallsövertid är inte en ny ersättningsnivå utan ger normalt sett samma ersättning som ordinarie övertid.  Om inte parterna lokalt kommer överens om något annat, vill säga. Och det är väl en klok tanke om våra medlemmar får jobba mer än vanligt, att man kan enas om högre ersättning. 

Det pratas om krislägesavtal också. Vad är det? 
– Det är något som ligger ytterligare en bit bort än nödfallsövertid. Det är något som arbetsgivare kan ta kontakt med SKR om för att aktivera. Det handlar om när arbetsgivaren inte längre klarar av att lösa sin bemanning själv utan kanske behöver hjälp med att kalla in personal från övriga landet. Det avtalet reglerar både arbetstid och ersättning. Den ordinarie arbetstiden höjs så att det blir fler timmar. Och så finns särskild nödfallsövertid. Arbetet under krislägesavtal ger extra hög ersättning. 

Hur mycket kan man maximalt tvingas jobba i vården om det är coronakris? 
– Det är tyvärr en jättesvår fråga att svara på. Det finns olika spärrar och samtidigt är det viktigt att komma ihåg att arbetsgivaren fortfarande har ett arbetsmiljöansvar och måste genomföra riskbedömningar i verksamheten. Det kan vara så att en anställd klarar av att jobba en viss mängd övertid medan en annan anställd inte klarar det. Det är jätteviktigt att arbetsgivaren också tar hänsyn till individuella förutsättningar. 

Vet du om krislägesavtal eller nödfallsövertid börjat användas någonstans på grund av corona?
– Krislägesavtal har inte aktualiserats. Dock finns det arbetsgivare som har börjat använda sig av nödfallsövertid. 

Även Vårdförbundet och Läkarförbundet har tecknat så kallade krislägesavtal med SKR. Krislägesavtal har även tecknats för andra yrkesgrupper utanför vården.