I går meddelade regeringen att fler ska omfattas av a-kassan genom att kraven på att bli medlem tillfälligt sänks.

Det gäller både hur mycket man behöver ha arbetat och hur länge man behöver ha varit medlem i en a-kassa för att få ersättning.

Harald Petersson är ordförande för organisationen Sveriges a-kassor, och även chef för Unionens a-kassa. Enligt honom är situationen extrem.

Unionens a-kassa fick under gårdagsdygnet 7 000 nya medlemmar, vilket kan jämföras med 1 000 nya per dygn tidigare under coronakrisen.

– Och jag har fått siffror från Hotell- och restauranganställdas a-kassa om ett par tusen nya hos dem det senaste dygnet, vilket är väldigt högt med tanke på deras storlek, säger han.

En bidragande orsak till att många har bråttom med sina ansökningar är att om man går med senast den sista mars så får man tillgodoräkna sig hela månaden, det vill säga att tidpunkten för inträde blir den 1 mars. 

– Går man med i dag räknas det från den första i månaden. Sen vill vi vara försiktiga med att uttala oss om nya reglerna eftersom vi inte har fått ordentliga besked ännu. Men vi har regelbunden kontakt med regeringskansliet och hoppas få det klart så snart som möjlig, säger Harald Peterson. 

Att man kan räkna med mars månad betyder att man kan få ut sin a-kassa redan i juni. Det beror på att man då uppfyller det så kallade medlemsvillkoret som nu ändras till tre månader i stället för tolv.

Kommer kassorna att klara trycket?
– Regeringen skjuter till 100 miljoner. Men det här kommer snabbt inpå, och det tar tid att rekrytera och utbilda nya handläggare. A-kassorna kommer dessutom att få en högre finansieringsavgift, som ju baseras på dagpenningen. Vi vill inte låta för negativa, vi är positiva till förändringarna. Men det blir en utmaning i att hantera det här, säger Harald Peterson. 

Annika Stenberg är kommunikationschef på Akademikernas a-kassa, som fått 6 000 nya medlemmar under mars, och har ytterligare 3 000 på kö.

Hon har ingen siffra på hur många som tillkommit under det senaste dygnet, men hävdar att det står klart att trycket ökat ytterligare.

– Det är ett riktigt stort intresse. Och det gäller inte bara oss, utan alla a-kassor.

Hon menar att en stor skillnad dessutom är att nettosiffran blir hög, eftersom i stort sett ingen går ur a-kassan i nuläget.

– I vanliga fall är det många som går med men även många som går ur. Nu är det nästan bara pensionärerna som går ur, säger hon.

IF Metalls a-kassa ser både ett ökat tryck från nya medlemmar och ett ökat antal arbetslösa.

– Många hör av sig och vill gå med. Vi fick ungefär 1 000 nya medlemmar i mars, vilket kan jämföras med att vi har haft ett vikande medlemsunderlag det senaste halvåret, säger kassaföreståndaren Olle Åkerlund.

Det totala antalet varsel under mars är även det 1 000 stycken, jämfört med 450 i februari. Men Olle Åkerlund tror inte att det ska bli några problem att handlägga alla nya ärenden.

– Vi hade räknat med en nedgång i konjunkturen, så vi har i nuläget en överanställning på tio procent, säger han.