– Jag får frågor från flera bekanta. Vad är det de håller på med där borta i Sverige? 

Sedan förra året jobbar Marianne Sundholm som korrespondent åt Svenska Yle som är den svenskspråkiga delen av den finska public-servicebolaget Yle. 

Hon är baserad i Sverige men hennes jobb är att bevaka vad som händer i hela Norden och hon säger att Sverige sticker ut.  

– I finska medier skrivs det mycket om hur många som kommer att bli sjuka och vilket hot viruset utgör, säger hon. 

Den svenska offentliga debatten handlar mer om ekonomi och arbetsmarknadsfrågor. Medier skriver just nu mer om antalet varslade, företagens situation och samhällsekonomin.

En diskussion handlar bland annat om rimligheten i att AB Volvo ska ha en aktieutdelning på tolv miljarder kronor samtidigt som 20 000 anställda har permitterats och 5 000 konsulter har sagts upp.

Men även stödpaket och skildringar av företag som är på väg mot ruinens brant tas upp.  

I Finland är diskussionen en annan.

Landet har infört kraftiga restriktioner för att stoppa smittspridningen. I praktiken har skolor såväl som gränser stängts och ett mötesförbud för fler än tio personer har införts.

I Sverige är mötesförbudet på 500 personer, grundskolorna är fortfarande öppna och gränserna likaså. 

– Det finns en diskussion om stödpaket och effekten för företag men den är inte alls lika omfattande som här i Sverige, säger Marianne Sundholm.

De finska parterna har enats med staten om att det ska bli lättare att permittera anställda och att företagens pensionspremier ska stängas samt en rad andra åtgärder.

Marianne Sundholm tror att det finns flera förklaringar till att debatten skiljer sig åt. 

– Finland ligger nu i den första krisfasen medan Sverige ligger senare. Det beror ju på att det inte är lika många människor i Finland som har pengar att åka till alperna för att åka skidor. Det är en jättestor skillnad. Stockholmarna har mycket mer pengar att röra sig med.

Men hon ser även andra förklaringar som handlar om att samhällena fungerar olika. 

– Många finländare som kommer till Sverige och jobbar upplever att man sitter mer på möten och diskuterar sig fram till lösningar här. I Finland är det rakare och snabbare besked. Det märks även i hur krisen hanteras. Det kommer inte en massa order uppifrån om hur svenskar ska bete sig, på samma sätt som det görs i de andra nordiska länderna, säger hon.

Att de svenska ministrarna inte har samma möjlighet att lägga sig i besluten som fattas av myndigheterna påverkar, enligt henne, också. I Sverige är det olagligt och kallas för ministerstyre. 

Hon tycker också att det finns en annan ekonomidebatt i Sverige än i Finland. 

– Glaset är halvfullt i Sverige och i Finland är det alltid halvtomt. Sverige är ekonomiskt mer välställt. Egentligen talar det för att det borde vara en större debatt om ekonomin i Finland men det kommer säkert senare.