Redan 2007 släppte Krisberedskapsmyndigheten (som 2009 blev Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB) rapporten ”Planera för en pandemi”.

De inledande orden är: ”En influensapandemi kommer, men vi vet inte när eller vilka effekter den kommer att medföra.”

De flesta som på olika sätt arbetar med pandemier har länge varnat för att det är just en fråga om ”när” och inte en fråga ”om” nästa pandemi kommer.

Och nu är den alltså här. Coronakrisen. Och vi verkar inte särskilt förberedda. Anledningen handlar inte om inkompetens.

Snarare handlar det om att förberedelser för alla kriser och katastrofer kostar pengar. Det kräver statlig samordning och i många fall att vården behöver ha överkapacitet.

I ett samhälle där sänkt skatt för de allra rikaste prioriteras framför en välfungerande välfärd måste vården bantas ned till bristningsgränsen. 

I dagens politiska landskap har våra politiker en väldigt hög tilltro till privata aktörer med oklart ansvar i kriser och just-in-time produktion där allt behöver klaffa i alltmer slimmade system.

Inget sandkorn kan komma i maskineriet eftersom det stör hela kedjan. Vård, omsorg och apotek har kommit att behandlas som vilka konsumtionsvaror som helst.

I ett samhälle där sänkt skatt för de allra rikaste prioriteras framför en välfungerande välfärd måste vården bantas ned till bristningsgränsen

Herman Geijer

Men det finns en uppenbar skillnad: i produktionen av konsumtionsvaror som exempelvis skor och parfym handlar det inte om människoliv.

Folk kan vara utan parfym när det krisar. Detsamma går inte att säga om vården. Saknas det läkare, sjuksköterskor eller respiratorer kommer människor att dö.

Det ser vi i Italien, och kanske kommer vi börja se det i Sverige inom några dagar eller veckor.

Det är en tragedi att människor ska behöva dö för att politiker ska förstå att nedskärningar och privatiseringar inom vården är en återvändsgränd. 

Som nationell samordnare för prepping och krisberedskap på ABF får jag väldigt många frågor om coronakrisen.

Några av mina främsta tips är att tvätta händerna, nysa i armvecket och att i nästa val kasta ut alla politiker som gör nedskärningar i vården.