Enligt Finansinspektionen kan banker och låntagare göra tillfälliga överenskommelser om amorteringar när det finns särskilda skäl. Som nu.

– Reglerna säger att bankerna kan ge undantag från amorteringskravet när det finns särskilda skäl. Tappar låntagaren inkomster på grund av coronavirusets spridning så är det ett sådant skäl. Det är FI:s syn och det har vi varit tydliga med mot bankerna.

– Det extraordinära läget motiverar att bankerna är generösa i sin tillämpning av att medge undantaget, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen i ett pressmeddelande.

Enligt Finansinspektionen måste bank och låntagare vara överens i det enskilda fallet.

Det kan röra sig om tidsperioder på mellan tre och tolv månader, men även med möjlighet till förlängning.

Myndigheten skriver också att man förstår att det kan bli gränsdragningsproblem i vad som är ett bortfall av inkomst kopplat just till coronavirus, men uppmanar bankerna att vara generösa i sina bedömningar.