Om två veckor ska fack och arbetsgivare inom industrin teckna nya avtal. Deras uppgörelse anger sedan takten för löneökningarna på resten av arbetsmarknaden.

När parterna formulerade sina krav i höstas var det ekonomiska läget relativt stabilt, även om konjunkturen höll på att mattats av efter en lång högkonjunktur.

På några veckor har coronavirusets spridning förändrat förutsättningarna radikalt.

Men än så länge har detta inte påverkat avtalsförhandlingarna.

”Allt rullar på enligt plan”, enligt Erland Olauson, ordförande för Opo, de opartiska ordföranden som leder förhandlingarna.

– Vi följer utvecklingen väldigt noga. Men så här långt har coronakrisen inte påverkat förhandlingschemat. Och vi har inte gjort någon annan bedömning av våra krav än vi gjorde före jul, säger Per-Olof Sjöö, ordförande för GS-facket.

– Situationen har förändrats drastiskt, men det är för tidigt att säga hur det här kommer att påverka lönerörelsen, säger Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv.

Teknikföretagens förhandlingschef Thomas Undin sa i en radiointervju i början av mars att coronakrisen ”pressar ner arbetsgivarnas betalningsvilja” och borde motivera korta löneavtal på återhållsam nivå.

Men i avtalsförhandlingarna har den argumentationen lyst med sin frånvaro, enligt Per-Olof Sjöö.

– Hittills har våra motparter hanterat coronafrågan isolerat från avtalsrörelsen.

I flera branscher har coronaviruset fått efterfrågan att sjunka dramatiskt.

Men det gäller inte industrin, påpekar GS-fackets ordförande.

– Jämfört med finanskrisen, då industrin slocknade, är situationen omvänd. Nu är det delar av tjänstesektorn som varslar, medan vi bara påverkas på marginalen. I GS-fackets branscher har vi sett ett fåtal varsel på grund av att containerflödet har förstörts och vissa företag har fått leveransproblem.

På ett psykologiskt plan har oron för coronaviruset ändå förändrat spelplanen, bedömer Anders Ferbe, regeringens coronasamordnare som tidigare var ordförande för IF Metall.

Tröskeln för att använda konfliktvapnet är högre än vanligt.

– Allmänheten förväntar sig att parterna samlar sig. Att man håller ihop i en svår situation. Det ligger i sakens natur.

För närvarande pågår förhandlingar om anställningsvillkoren i varje bransch för sig, under ledning av två opartiska ordföranden – en med facklig bakgrund och en från arbetsgivarsidan.

De branschvisa förhandlingar ska enligt planen vara klara i morgon, onsdag.

Därefter återstår slutförhandlingen om avtalsperiodens längd, hur mycket lönerna ska öka och hur löneökningen ska fördelas.

I slutförhandlingen företräds de fem facken i industrin av en gemensam förhandlingsgrupp. Det samma gäller de sex arbetsgivarorganisationerna i industrin.

Enligt planen ska de opartiska ordförandena lämna en första hemställan – ett förslag till uppgörelse – i nästa vecka.