Erland Olauson, på 00-talet avtalssekreterare på LO, är van att vara i hetluften. Bland annat ledde han arbetet med att ta fram de omdiskuterade ändringar i strejkrätten som genomfördes förra året.

Nu står han i centrum när avtalsrörelsen går in i ett mer intensivt skede.

Han leder arbetet för de opartiska ordförande, Opo, som alltid kliver in i industribranschens avtalsförhandlingar den sista månaden.

På måndagen lämnade Opo en första avtalsskiss till fack och arbetsgivare. Under dagen i dag, tisdag, har parterna gett respons.

– Det är väldigt övergripande, säger Erland Olauson om innehållet.

Han vill inte kommentera vad han ser som knäckfrågorna för att nå fram till nya avtal. 

I år blåser det från lite fler håll än vanligt i avtalsrörelsens centrum.

Parallellt med att nya kollektivavtal förhandlas fram pågår förhandlingar om pensionsvillkor, parternas las-förhandlingar om bland annat anställningstrygghet, samt en statlig utredning som tar fram lagförslag om just anställningsskyddet.

Har du varit med om tidigare att det är så här mycket i luften parallellt med en avtalsrörelse, eller är det en ovanlig situation?
– Jag har inte varit med om att lagstiftningsdelen pågått samtidigt, däremot finns det exempel på att förhandlingar som berör varandra har pågått på flera ställen samtidigt.

Gasar processerna på varandra eller blir det en tröghet?
– Allmänt sett som medlare eller Opo avskyr man när det pågår processer på flera håll, de tenderar att låsa varandra. Jag hoppas att pensionsförhandlingarna slutförs i god tid innan sista mars då vi ska vara klara med avtalet.

Under tisdagseftermiddagen gick Facken inom industrin ut med att den skiss de tagit emot från Opo har ett treårigt avtal som inriktning.

Fackens utgångspunkt har varit ett ettårigt avtal, men de säger sig nu vara beredda att träffa ett längre avtal beroende på övriga villkor. 

Arbetsgivarna säger i kommentarer till Opos skiss att de ser förutsättningar för ett treårigt avtal, men att det måste finnas beredskap för att ompröva ställningstaganden beroende på coronaviruset och dess ekonomiska konsekvenser.

Erland Olauson vill inte kommentera om sannolikheten för ett kortare avtal ökar i och med att så många frågor är i luften runtomkring.

Parternas las-förhandlingar är pausade till efter avtalsrörelsen. Men tre arbetsgrupper jobbar under pausen med att ta fram underlag. Erland Olauson leder en av dem. 

Hur intensiv är den processen just nu?
– Just nu är koncentrationen stor på avtalsförhandlingarna, så det går väl lite på sparlåga.

Han betonar att det handlar om ett antal frågor där gruppen ska föreslå tekniska lösningar.

– Om förhandlingarna kommer till stånd sker de i höst.

Vad talar för och emot det?
– Det finns ju, vad jag förstått, motioner till LO-kongressen som kan påverka.

Arbetet har tidigare skrivit om att Kommunal, Seko, Byggnads, Målarna och Fastighets har lämnat in motioner där de kräver att förhandlingarna avbryts och startas om. Dessa förbund har också klivit av förhandlingsprocessen.

Här är de processer som pågår nu:

1 av 4 Avtalsrörelsen

Avgör: Löner och villkor för cirka tre miljoner anställda i olika branscher.

Ska vara klart: Sista mars går en rad kollektivavtal ut och behöver ersättas av nya, andra avtal slutar gälla senare under året. Först ut är industrins avtal som brukar vara normerande för löneökningarna även på övriga arbetsmarknaden. 

Hanteras av: Fack och arbetsgivare i respektive bransch.

Läs mer om avtalsrörelsen 2020 här

2 av 4 Pensions- och försäkringsförhandlingar

Avgör: Pensions- och försäkringsvillkor för LO-anslutna. Ett centralt fackligt krav är att pensionspengar för privatanställda arbetare ska betalas in från första dagen, nu betalas det bara för dem som har fyllt 25.

Ska vara klart: Det finns förväntningar på att detta ska vara klart i mars, innan kollektivavtalen går ut, då processerna påverkar varandra. 

Hanteras av: LO och Svenskt Näringsliv

Läs mer om pensioner här

3 av 4 Regeringens las-utredning

Avgör: Tar fram lagförslag om anställningstrygghet, som kan införas om inte parterna lägger fram annat förslag som politikerna är nöjda med. De nya reglerna ska bland annat ge ”tydligt utökade undantag” från turordningsreglerna vid uppsägningar.

Ska vara klart: Sista maj.

Hanteras av: Regeringens särskilde utredare Gudmund Toijer.

Läs mer om las-utredningen här

4 av 4 Parternas las-förhandlingar

Avgör: Kan avgöra det framtida anställningsskyddet om regeringen godtar detta förslag i stället för att gå vidare på politisk väg. 

Ska vara klart: Ambitionen är att lägga fram ett förslag under september. Osäkerhet finns dock i och med att sex LO-förbund klivit av och att LO-kongressen i juni ska hantera förslag om att avbryta och starta om processen.

Hanteras av: LO, PTK och Svenskt Näringsliv.

Läs mer om las-förhandlingarna här