Som ett av åtta länder får Sverige full poäng på Världsbankens jämställdhetsskala i rapporten Women, business and the law 2020. Nytt land bland fullpoängarna i år är Kanada som infört 35 dagar pappaledighet.

Men att åtta länder får full poäng betyder inte att de är hundraprocentigt jämställda. Till exempel finns fortfarande löneskillnader mellan män och kvinnor trots lagar om lika lön för lika arbete.

Världsbankens rapport, som ges ut för sjätte året, undersöker i vilken utsträckning kvinnor och män har tillgång till arbetsmarknaden och hur de kan styra över sin privatekonomi.

Årets rapport är hoppfull.

Sedan 2017 har 40 länder stiftat 62 lagar som förbättrar jämställdheten på arbetsmarknaden.

Här är länderna som är bäst på jämställdhet

 • Belgien
 • Kanada
 • Danmark
 • Frankrike
 • Island
 • Lettland
 • Luxemburg
 • Sverige
 • Estland
 • Finland

Flera av dessa förbättringar hittas hos länderna som är placerade i botten på jämställdhetsskalan, såsom Saudiarabien, Nepal, Sydsudan och Bahrain.

Till exempel behöver kvinnor i Saudiarabien inte längre en manlig följeslagare för att skaffa pass eller resa utomlands.

2018 beslutade landet också att kriminalisera sexuella trakasserier inom både statlig och privat sektor, vilket ger fler poäng i Världsbankens jämställdhetsindex.

Uzbekistan har tidigare förbjudit kvinnor att jobba med 450 olika yrken som ansetts för farliga och fysiskt krävande. Det förbudet är nu hävt.

Ryssland har haft en liknande lista med 456 yrken som sedan 1974 varit förbjudna men från och med nästa år ska listan reduceras till 100 yrken. I framtiden ska ryska kvinnor kunna jobba som piloter, tågförare och vissa yrken inom kemisk industri, rapporterar rysk media.

Även flera länder i toppen har genomfört jämställdhetsreformer. Till exempel gäller nu samma pensionsålder med lika förmåner för män och kvinnor i Italien.

Samtidigt har fyra länder och territorier försämrat villkoren för kvinnor det senaste året; Bosnien-Hercegovina, Moldavien, Västbanken och Gaza.

Bosnien-Hercegovina och Moldavien har ändrat sina lagstiftningar gällande pensionssystem som på kort sikt leder till minskat jämställdhet, skriver Världsbanken.

Västbanken och Gaza har inte längre ett pensionssystem för den privata sektorn och föräldraledighet måste arbetsgivaren stå för.

Här är länderna som är sämst på jämställdhet

 • Västbanken/Gaza
 • Jemen
 • Sudan
 • Iran
 • Qatar
 • Kuwait
 • Syrien
 • Afghanistan
 • Oman
 • Jordanien