Om tio år kommer Indien att ha världens största befolkning i arbetsför ålder med över en miljard människor. Men det behövs skapas hundratals miljoner nya jobb – särskilt om kvinnor ska komma ut på arbetsmarknaden.

Det konstaterar Google och konsultbolaget Bain & Company i en gemensam rapport.

Det är dåliga jobbtider överlag i Indien, med en arbetslöshet som legat mellan sju och åtta procent det senaste året. Men för kvinnor är den mer än dubbelt så hög.

Dessutom visar siffror att det är svårare för högutbildade kvinnor i storstadsområden att få jobb.

”Om inga åtgärder vidtas snabbt kommer den ekonomiska klyftan mellan män och kvinnor att fortsätta öka i oroväckande takt”, skriver författarna till rapporten.

Indiens ekonomi haltar efter år med mycket hög tillväxt.

Premiärminister Narendra Modi har tillsammans med sin regering inte lyckats stoppa en stigande inflation, ökad arbetslöshet och minskad export.

Enligt Världsbanken räknas 432 miljoner indiska kvinnor till arbetskraften, men av dessa har bara drygt en femtedel en formell anställning med lön.

En andel som är jämförbar med länder som Egypten och Pakistan.

Indiska kvinnor har också extremt svårt att ta sig till chefspositioner i företag, visar bland annat en studie från organisationen Catalyst.

Trots tidigare guldår för den indiska ekonomin så har kvinnor åsidosatts, menar Google och Bain & Company som nu efterlyser stora satsningar på kvinnligt entreprenörskap för att öka sysselsättningsgraden.